Heritage Images/Getty Images

Frans af Assisi: Rigmandssøn blev tiggermunk

Rigmandssønnen Frans af Assisi skabte skandale i sin hjemby og forlod det hele. I stedet begyndte han at arbejde for de fattige og syge, og snart fulgte tusinder hans eksempel.

En tidlig morgen i den italienske by Assisi kom folk løbende gennem de smalle gader ned mod biskoppens hus. Råb gav genlyd mellem gyderne:

“Kom og se Bernardones søn, Frans! Han er blevet vanvittig”.

Byens indbyggere kiggede forundrede ud fra husene, og flere mumlede surt: “Han har da altid været tosset, den laps”.

Modvilligt blev de dog trukket med hen til biskoppens hus. Og dér stod han, galningen, mellem biskop Guido og sin far, Pietro di Bernardone, den rige klædehandler.

Faren skummede af raseri, mens biskoppen desperat forsøgte at berolige­ ynglingen, som netop var gået i gang med at smide tøjet.

“Nu har jeg ikke anden far end vor Fader, som er i himlen!” Frans af Assisi.

Folk skreg ophidset. Det var jo vanvittigt! Der røg fløjlsjakken, der en vest af silke. Og nu bukserne! Hvad handlede det her om? Menneskene, der havde forsamlet sig, hørte Frans’ stemme: “Og her er den, her er den, her er den!”

Pietro di Bernardone bøjede sig ned og samlede sønnens tøj op, som var havnet på jorden.

Alle stirrede forfærdede. Frans stod nøgen foran dem.

Biskoppen rev en gammel kappe til sig og smed den hen over drengens skuldre.

Da råbte Frans: “Nu har jeg ikke anden far end vor Fader, som er i himlen!”

Frans af Assisi blev byens stolthed

Byen Assisi ser næsten ud i dag, som da Frans forårsagede skandale for 800 år siden.

Dengang lo man ad ham, men i dag er han byens stolthed.

Han er kendt over hele verden under navnet den hellige Frans af Assisi.

Som grundlægger af franciskanerordenen kom han til at påvirke det middelalderlige europæiske samfund mere, end nogen havde kunnet forestille sig.

Han er en af de mest indflydelsesrige personer fra perioden overhovedet.

Alting begyndte der på torvet i hjembyen, da den rige yngling, tidligere kendt som Assisis playboy, brød med sin far og rev alt sit tøj af foran byens borgere.

Frans blev født i 1182 som søn af Donna Pica og Pietro di Bernardone. Faren var en af byens fornemste købmænd, og han forkælede sin søn på alle måder.

Drengen var smuk, vittig og galant og elskede at spadsere rundt i byen i dyrt tøj.

Han blev derfor en central figur blandt Assisis unge og inviterede ofte til fester, hvor han sang franske ballader. Og så drømte han om at blive ridder.

Trods sin udsvævende livsstil havde Frans et svagt punkt for byens mange fattige. Da han en dag stod og solgte klæder for sin far på markedet, kom en tigger og bad om en skilling.

Frans havde travlt med en kunde, men i samme øjeblik kunden var væk, løb den unge mand efter tiggeren og gav ham alle sine penge.

Episoden gjorde Frans’ far rasende og fik hans venner til at gøre grin med ham.

Frans af Assisi
© Wikimedia Commons/El Greco - The Yorck Project

Frans af Assisi: Fem hurtige facts

Krigstogt endte med fængsel

1200-tallet var riddernes og korstogenes tid.

I de italienske byer opstod der tit u­enig­he­der mellem adelens riddere og den førende borgerklasse.

Længst nede på den sociale skala var tiggerne og de spe­dal­ske. Konflikter mellem de små bystater rundt­­om i Italien ud­vik­le­de sig tit til deciderede krige.

Frans’ ansvarsfrie tilværelse blev afbrudt, da nabobyen Perugia udfordrede Assisi. Pludselig var han på vej til Perugia i fuld rustning.

Han blev taget til fange i kam­pe­ne og sat i fængsel, hvor han sad et år. Det siges dog, at Frans beholdt sit gode humør.

Legenden fortæller, at hans sange gav gen­lyd i fangehullerne og opmuntrede hans medfanger.

Trods fængselsopholdet troede han, at han ville blive berømt, men hans kammerater lo hånligt ad hans drømme.

Frans af Assisi genopbygger forfalden kirke

Fængselsopholdet havde dog forandret Frans.

Efter hjemkomsten blev han syg, sov uroligt og blev ramt af tung­sind.

Hver morgen sadlede han sin hest og red omkring i Umbriens lyse vårlandskab uden mål.

Om aftenen mødtes han med sine venner og arrangerede fester, som han plejede, men en aften var han forsvundet.

Vennerne fandt ham i måneskinnet, og da de spurgte, “Hvem drømmer du om, Frans?”, svarede han ifølge legenden med en sang: “Fru Fattigdom hedder hun. Hun er god og from, fru Fattigdom”.

Frans af Assisi fik lov til at møde Egyptens sultan, der var meget imponeret over hans mod.

© Incamerastock/Imageselect

De kristnes ærkefjende belønnede franciskanerne

I dalen under Assisi lå San Damiano, en forfalden, lille kirke. Her skal Frans være faldet på knæ foran det smukkeste kors, han nogensinde havde set.

Mens han betragtede de malede figurer på korset, syntes han, han kunne fornemme en opfordring i sit indre: “Gå ud, og opbyg den kirke, du ser i ruiner”.

Opfordringen er blevet tolket symbolsk, som at det var Frans’ opgave at genoprette de sande kristne idealer i en kirke, der var ødelagt af magtbegær og korruption.

På hjemvejen mødte han en spedalsk. Stanken var modbydelig.

Frans ville vende om, men en impuls fik ham til at standse, hoppe af hesten, fare hen til den syge og tage ham i sin favn.

Frans gik også konkret i gang med at opbygge den forfaldne kirke ifølge den opfordring, han mente at have hørt fra korset på altervæggen.

Da han restaurerede den lille kirke i dalen, kom flere af hans venner og ville være med.

De solgte deres ejendele for “fru Fattigdoms­” skyld.

Til sidst var de 12, og Frans indså, at de nu var så mange, at de måtte gå til Rom og søge om pavens tilladelse til deres virksomhed.

Paven så Frans af Assisi i en drøm

I 1200-tallets katolske kirke betød penge tit mere end åndelighed.

Der blev hele tiden udkæmpet kampe om positionerne omkring paven, og korstogene udsultede kirken økonomisk. Kirken var blevet en institution for verdslig politisk magt.

Ifølge helgenmyterne genkendte paven, Innocens 3., Frans fra en drøm og gav ham derfor i 1210 et mundtligt løfte om, at han måtte prædike.

Frans fik flere og flere disciple og opfordrede dem til ligesom han selv at forære deres ejendom bort og leve af almisser.

Ifølge legenden kunne Frans af Assisi tale med dyrene, som han også bad sammen med.

© Pictorial Press Ltd/Imageselect

Frans af Assisi blev forbillede for miljøbevægelsen

Snart inviterede biskop Guido Frans til at prædike i hjembyen.

En af tilhørerne var Clara Scifi, datter af en fornem ridder. Hun blev så berørt, at hun mindeligt bad om et møde med Frans.

“Jeg vil følge dig”, erklærede den unge kvinde bestemt, da de mødtes.

Frans foreslog da, at San Damiano-kirken, hvor han havde fået sin kaldelse, skulle blive det sted, hvor Clara kunne samle sine venner.

Selvom familien Scifi havde planlagt et bryllup, stak Klara af hjemmefra for at grundlægge et kloster i den genopbyggede kirke.

“Gør først det nødvendige, gør derpå det mulige – og pludselig gør du det umulige”. Frans af Assisi.

Først kom lillesøsteren Agnes, så fru Ortolana, pigernes mor, og derefter mange unge, rige piger.

Her skulle de lære at leve et liv i bøn, fattigdom, kyskhed og lydighed.

Den hellige Klara blev kendt, både for sin skønhed og sin visdom.

Biskopper, kardinaler og paver søgte hendes råd. Hendes nonneorden, den såkaldte clarisserorden, spredte sig også over verden – også til de nordlige breddegrader.

Frans af Assisi udbredte folkebevægelse

Frans forlod Assisi og gik rundt til byer og landsbyer, hvor han udbredte sit budskab. Allerede i Frans’ levetid var der 5. 000 brødre.

På grund af deres grå dragter blev disse tiggermunke kaldt for grå­brød­re. Til ære for Frans blev de også kendt som franciskanere.

Syge og fattige kunne være sikre på at få hjælp fra franciskanerbrødrene.

Frans’ lappede munke­kåbe ligger i dag bevaret i klostret i Assisi.

© Stock Italia/Imageselect

Den 3. oktober 1226 døde Frans, 44 år gammel. Men han havde grundlagt en folkebevægelse.

Fra Italien bredte den sig over hele Europa og senere ud over verden. Historikere vurderer, at der i år 1300 fandtes mellem 30. 000 og 40. 000 franciskanermunke.

De første kom allerede til Danmark i 1232 og til Visby året efter.

I middelalderen blev der grundlagt ikke mindre end 24 gråbrødreklostre i Skandinavien.

I København er en af de gamle, centrale pladser, Gråbrødretorv, endnu opkaldt efter et af disse klostre.

Også gaden Klareboderne i København har forbindelse til den hellige Frans af Assisi.

Gaden er opkaldt efter clarisserordenens kloster, Skt. Clare, der engang lå i området.

Både franciskaner- og clarisserordenen forsvandt fra Danmark og resten af Skandinavien i forbindelse med reformationen i 1500-tallet.

I dag udgør franciskanerne den største af alle ordener inden for den katolske kirke.

Uanset hvilken gren de tilhører, bærer alle ordenens munke et hvidt reb omkring taljen.

Rebet har tre knuder for at minde om de tre klosterløfter: Lydighed, fattigdom og kyskhed.