Huguenotternes kamp på liv og død med det katolske Frankrig

Reformationen udløste flere religionskrige i Europa, men intet andet sted var konflikten så hård som i Frankrig. Her rasede i 1500-tallet ni brutale krige mellem katolikker og protestanter, kaldet huguenotter. Følg det religiøse mindretals overlevelseskamp.

Katarina Medici efter bartholomæusnatten.

Den franske enkedronning Katarina Medici, hjernen bag massakren på bartholomæusnatten, inspicerer sit værk. Maleri fra 1880 af Édouard Debat-Ponsan.

© mikroman6/Getty Images

Huguenotterne var navnet på den protestantiske menighed i Frankrig. De var få i antal, men stærke nok til at tage kampen op mod katolikkerne og kongemagten i Paris.

I ni opslidende religionskrige forsøgte de at forsvare deres kristne tro. De blev ofre for flere massakrer, men forstod også at give tilbage med samme hensynsløshed.

Til sidst skar Solkongen, Ludvig 14., igennem, og deres tid i Frankrig var forbi. Huguenotterne flygtede ud i det protestantiske Europa. Her klarede de sig langt bedre end andre religiøse mindretal både før og efter dem, for der var stor efterspørgsel efter huguenotterne uden for Frankrigs grænser.

Men hvem var huguenotterne egentlig, hvorfor har de sådan et mærkeligt navn, og hvorfor var de så populære som flygtninge? Dette og meget mere finder du svaret på her.

Massakren i Vassy

Den 1. marts 1562 rider den franske konges rådgiver, François af Guise, og hans følge af soldater ind i byen Vassy i det nordvestlige Frankrig.

I en lade i byens udkant er 300 mennesker samlet til gudstjeneste. François af Guise, der er en gudfrygtig mand, beslutter at slutte sig til dem.

Men den rettroende katolik får et chok, for menigheden består af huguenotter – franske protestanter – og deres gudstjeneste er strengt ulovlig.

Siden Martin Luther indledte reformationen i 1517, har forholdet mellem Europas katolikker og protestanter været anspændt. I flere lande har den katolske kirke mistet sine privilegier, og en reformeret kirke har overtaget den gejstlige magt.

Også den katolske kirke i Frankrig har mærket fundamentet ryste under sig, men endnu er det ikke kommet til regulære krigshandlinger mellem trosretningerne.

På dette tidspunkt har huguenotterne i Frankrig fået tildelt en række rettigheder; bl.a. må de gerne holde gudstjeneste. Betingelsen er dog, at den finder sted uden for byerne.

Da Guise opdager, at huguenotterne praktiserer deres tro i laden inden for Vassys bymure, er han tvunget til at gribe ind. Han forsøger at stoppe gudstjenesten.

Huguenot-menigheden modsætter sig og kaster sten mod Guises soldater. En af stenene rammer efter sigende François af Guise selv, og optændt af vrede beordrer han laden brændt ned.

Massakren på huguenotterne i Vassy.

Panikken i laden og soldaternes brutalitet er åbenlys i denne skildring af massakren i Vassy i 1562 udført af en protestantisk kunstner, Frans Hogenberg, nogle årtier senere.

© Public domain

Soldaterne sætter ild til laden, og snart efter lyder skrigene fra de indespærrede huguenotter. Mange formår at redde sig ud af flammehavet, men mindst 74 mister livet.

Massakren i Vassy antænder de franske religionskrige, og de næste 36 år forsøger de franske katolikker at udrydde huguenotterne og deres protestantiske tro med våbenmagt, undertrykkelse og folkemord.

Hvorfor hedder de huguenotter?

Huguenotternes kors.

Hugenotternes kors med 12 liljeblade – ét for hver af apostlene – samt en due som symbol for Helligånden.

© Bibleboxone/Shutterstock

Huguenotterne tog brodden af øgenavnet

De ni franske religionskrige

Massakren i Vassy antændte religionskrigene i Frankrig med katolikkerne på den ene side og protestanterne på den anden.

I 1562 var omkring halvdelen af landets adelige gået over til protestantismen, og det anslås, at omtrent to millioner franskmænd – ca. 10 procent af den franske befolkning på daværende tidspunkt – betragtede sig selv som protestanter. Størst var tilslutningen i Syd- og Vestfrankrig.

Hovedkraften i den nye kristne trosretning var den franske præst og reformator Jean Calvin. Inspireret af Martin Luther udgav Jean Calvin i 1536 sin vigtigste tekst, Institutio christianae religionis – Undervisning i den kristne religion. Teksten blev en religiøs rettesnor for protestanterne i Frankrig.

I modsætning til katolikkerne, der anså kirken som en direkte manifestation af Gud og et bindeled mellem Herren og de kristne, mente protestanterne, at det enkelte menneske stod i direkte forbindelse med Gud.

Det kom bl.a. til udtryk i, at huguenotter afviste katolsk pomp og pragt i deres kirker, som derfor ikke var prydet af farverige skildringer fra Biblen og helgenernes liv.

Bartholomæusnatten af François Dubois.

François Dubois (1529-1584) var en protestant fra Amiens, der sandsynligvis selv var til stede på bartholomæusnatten. Det lykkedes Dubois at flygte til Genève i Schweiz. Hans øjenvidneskildring af massakren er det eneste maleri, der er kendt fra hans hånd.

© François Dubois/Wikimedia Commons

Efter Vassy-massakren udkæmpede huguenotter og katolikker i årene 1562-1598 i alt ni religionskrige på liv og død.

Begge parter udførte massakrer – kendtest er massakren under den såkaldte bartholomæusnat i august 1572, hvor huguenotter overalt i Paris blev angrebet og dræbt af katolikker.

Omkring 2.000 protestanter blev slået ihjel under den blodige massakre, og de følgende uger mistede helt op til 30.000 huguenotter livet, da angrebene spredte sig til en lang række franske byer.

Bartholomæusnatten

Bartholomæusnatten: bryllupsscene fra filmen “Reine Margot” (1994).

En scene fra Patrice Chéreaus film “Reine Margot” (1994). Den foregår i dagene omkring bartholomæusnatten og bygger på Alexandre Dumas den Ældres roman "La Reine Margot" fra 1845.

© kpa Publicity Stills, United Archives GmbH/Imageselect

Kongeligt bryllup endte i blodig massakre

Natten mellem den 24. og 25. august 1572 blev huguenotterne udsat for en af de blodigste massakrer i Frankrigs historie. Det hele begyndte med et bryllup.

I et forsøg på at skabe fred mellem katolikkerne og huguenotterne annoncerede Katarina Medici og hendes søn Karl 9. ægteskabet mellem dronningens datter prinsesse Margrete og den protestantiske konge, Henrik af Navarra.

Brylluppet stod i Notre-Dame-katedralen i Paris, men jubelen over det strategiske ægteskab var behersket. Både protestanterne og katolikkerne var skeptiske, og konflikterne mellem de to parter spidsede til i dagene efter brylluppet.

Rasende over protestanternes fortsatte utilfredshed planlagde Katarina Medici at myrde huguenot-lederen Gaspard de Coligny blot et par dage efter brylluppet. Hun hyrede en lejemorder til at skyde Coligny, men kuglen ramte kun hans hånd.

Få dage senere tog Henrik af Guise sagen i egen hånd. Han var søn af François af Guise - manden bag massakren i Vassy.

Henri af Guise sendte sine soldater ind i huguenot-lederens soveværelse om natten den 24. august – også kendt som bartholomæusnatten.

Denne gang blev drabet gennemført og Colignys lig kastet ud ad vinduet. Det landede på gårdspladsen, hvor det blev skændet på brutal vis. I alt 2.000 huguenotter mistede livet under bartholomæusnatten, og de efterfølgende uger spredte myrderierne sig også til byer som Orléans, Lyon og Bordeaux.

Historikere anslår, at op mod 30.000 huguenotter omkom under massakren, mens et endnu større antal flygtede ud af landet eller konverterede tilbage til katolicismen for at redde livet.

Freden sænkede sig – for en stund

I 1588 blev huguenotterne påtvunget en ny traktat, som fratog dem alle rettigheder. Den forbød også en protestant at blive konge.

Eftersom protestanternes leder, Henrik af Navarra, var nærmeste tronarving, begyndte en lang kamp for at få landets stænder til at anerkende ham som konge.

Efter lange forhandlinger konverterede Henrik af Navarra i 1593 tilbage til katolicismen, og han kunne derfor omsider indsættes som Frankrigs konge, Henrik 4.

Den nye konge anerkendte katolicismen som statsreligion, men gjorde samtidig protestantismen lovlig i Frankrig med det såkaldte Nantes-edikt.

Efter ni religionskrige gennem 36 år sænkede freden sig endelig over Frankrig, men det religiøse mindretals nyvundne frihed og selvbestemmelse blev en stakket frist.

En snes år efter Nantes-ediktet begyndte katolikkerne igen at forfølge “de vantro” huguenotter. Henrik 4.s søn Ludvig 13. forbød protestanter at bestride offentlige embeder, og de måtte heller ikke længere beskytte deres byer militært.

Solkongen: Omvendelse med vold og magt

Ludvig 14. i 1701.

Solkongen (Ludvig 14.) i sit store, royale skrud.

© Everett Collection/Shutterstock

Da Henrik 4.s barnebarn – Ludvig 14., også kendt som Solkongen – besteg Frankrigs trone i 1643, tog forfølgelserne af det religiøse mindretal til i styrke. I 1685 underskrev Solkongen Fontainebleau-ediktet, som ophævede Nantes-ediktet og forbød protestantismen ved lov.

Kongen beordrede bl.a. huguenotternes kirker ødelagt og deres skoler lukket, og han forbød dem at gifte sig med hinanden.

Overgrebene fik omkring 200.000 huguenotter til at flygte ud af landet, men ikke alle protestanter ville give op uden kamp.

I 1702 rejste huguenotterne i sydfranske Cevennerne sig i en bondeopstand mod Ludvig 14.s grusomme forfølgelser.

Denne fraktion af huguenotter kaldte sig camisarder og udkæmpede en årelang guerillakrig mod de franske katolikker med bagholdsangreb og natlige plyndringer.

Som tiden gik, fik Ludvig 14.s tropper has på flere og flere af de protestantiske oprørere, og i 1707 skrev camisarder-lederen Jean Cavalier desillusioneret i sin dagbog:

“Den eneste trøst, der er tilbage for mig, er, at det regiment, jeg havde den ære at anføre, aldrig så sig tilbage, men solgte sit liv dyrt på slagmarken”.

Huguenotterne førte an i den industrielle revolution

Dragon tvinger huguenot til at omvende sig.

Franske soldater – kaldet dragoner – chikanerede og truede huguenotterne i deres egne hjem for at tvinge dem til at konvertere til katolicismen. Denne handling blev kaldt for en "dragonade".

© Wikimedia Commons

I 1710 havde Ludvig 14. nedkæmpet camisarderne, og fem år senere døde den franske Solkonge, derefter aftog den religiøse forfølgelse af huguenotterne gradvist.

På det tidspunkt var adskillige hundrede tusinder af huguenotter flygtet ud af landet, primært til Schweiz, Tyskland og England.

Huguenotterne, der var dygtige håndværkere og handelsmænd, viste sig hurtigt at være en uvurderlig arbejdskraft i de lande, de kom til.

I England, hvor 50.000 huguenotter slog sig ned i 1700-tallet, blev de dygtige flygtninge og deres efterkommere en af forudsætningerne for den industrielle revolution i 1800-tallet.

Efter Den Franske Revolution i 1789 opnåede huguenotterne endelig en ligeværdig anerkendelse som borgere og trossamfund i Frankrig. Men århundreders religiøse forfølgelse havde gjort et stort indhug i de franske protestanter.

I dag tilhører blot 2,5 procent – svarende til 1,7 millioner franskmænd – den protestantiske kirke.

Solkongens eftertragtede ofre

Huguenotter i Preussen.

Kurfyrsten af Brandenburg byder flygtende huguenotter velkommen i 1685. Maleri fra 1885.

© Imageselect

Huguenotterne begyndte allerede at flygte ud af Frankrig i 1500-tallet, men den store affolkning fandt først sted under Ludvig 14.s styre i slutningen af 1600-tallet. Flugt over hals og hoved er altid en tragedie, men huguenotternes fordrivelse fra Frankrig er måske alligevel en lille solstrålehistorie. Huguenotterne viste sig nemlig at være en eftertragtet indvandrergruppe rundt omkring i Europa.

England

50.000 huguenotter slog sig ned i England, efter at protestantismen i 1685 blev forbudt ved lov i Frankrig, og de blev godt modtaget. De var dygtige håndværkere og medbragte nye teknikker inden for bl.a. vævning, knipling og handskemageri. Huguenotterne bliver i dag ofte beskrevet som en af forudsætningerne for 1800-tallets industrielle revolution.

Holland

Op til 100.000 huguenotter menes at være flygtet til Holland. Her var calvinismen den dominerende trosretning, og den er nært beslægtet med huguenotternes tro. Mange fortsatte deres rejse efter et nyt hjem til oversøiske områder i det voksende hollandske imperium. Det var destinationer som Ny Amsterdam (det senere New York) og Kapkolonien, der i dag er kendt som Sydafrika, hvor de bragte vindyrkningen med sig.

Preussen og Tyskland

Fra 1565 flygtede mellem 40.000 og 50.000 huguenotter fra Frankrig til Tyskland. Ca. halvdelen kom til Berlin, fordi den preussiske kurfyrst Friedrich Wilhelm havde inviteret dem og givet dem særlige privilegier. Fra slutningen af 1600-tallet voksede særligt tekstilindustrien i Tyskland, og de tyske staters økonomi fik en saltvandsindsprøjtning takket være de driftige huguenotter.

Danmark

Huguenotterne var også efterspurgte i Danmark pga. deres gode ry som håndværkere og handelsmænd. I 1719 blev et større antal huguenotfamilier fra Brandenburg inviteret til at bosætte sig i Fredericia, hvor der i modsætning til det øvrige Danmark var religionsfrihed. Huguenotterne kvitterede bl.a. med som de første at indføre kartoflen til Danmark.