Hvad blev der af Jomfru Maria?

Hvad skete der med Jesus' moder efter korsfæstelsen?

Maria forsvandt efter bøn

Jesus' mor optræder regelmæssigt i Bibelen frem til sønnens død. Hun overværer korsfæstelsen, og på påskedag møder hun den genopstandne Jesus ved hans tomme grav.
Herefter beder hun – ifølge 5. bog – sammen med Jesu trofaste disciple. Hændelsen er sidste gang, at Maria nævnes ved navn i Bibelen, og hendes videre liv og hendes død omtales ikke.

Katolikker: Hun steg til himmels

Katolikker og ortodokse dyrker Maria som en helgen, og ifølge dem blev hun – ligesom Jesus – hentet til Himlen efter korsfæstelsen, fordi hun var fritaget for arvesynden. Lutheranere og protestanter anser derimod ikke Maria for mere end blot et fromt menneske, men hvordan hendes liv endte har de dog ikke et bud på.

Apokryfe skrifter: Hun rejste til Tyrkiet

Det har til gengæld de såkaldte Apokryfe Skrifter – antikke, kristne tekster, som ikke kom med i Bibelen. Ifølge disse tekster flyttede Maria med apostlen Johannes til Efesos i nutidens Tyrkiet.
I 1800-tallet blev et faldefærdigt hus uden for netop Efesos udpeget som Marias gamle bolig. Den katolske kirke har ikke forholdt sig til fundets ægthed, men en strøm af katolske pilgrimme har siden valfartet til huset.

Ifølge den byzantinske forfatter Hippolytos af Theben, som levede i 600- eller 700-tallet, døde Maria i år 41. e.Kr.