Shutterstock

Hvad hed den første nonneorden?

Munkene kom før nonnerne, men historikere er usikre på, hvornår de første nonneklostre blev grundlagt. De er dog helt sikre på, at en familiær forbindelse skabte den første kendte nonneorden.

Allerede i de tidligste kristne samfund fandtes der kvinder, som viede deres liv til Jesus.

De blev kaldt “Jesu brude” og levede et liv fyldt med bøn og hårdt fysisk arbejde.

I 300-tallet blev de første munke­klostre oprettet, men nonneklostre ­eksisterede endnu ikke, så de kristne kvinder måtte praktisere deres tro hjemme hos familien.

Det var dog i mange tilfælde svært at få lov til, fordi familien så flere fordele i at bortgifte kvinden.

Først i 400-tallet opstod de første ­nonneklostre. Nogle historikere mener, at disse tidlige ordener også var en måde for kvinder at slippe for et ægteskab med en mand, de ikke ønskede.

Andre historikere har pointeret, at familien havde økonomisk fordel ved at sende deres ugifte datter i kloster, for dermed behøvede familien ikke at betale en stor medgift til brudgommen.

Søster Scholastica oprettede den første kendte nonneorden i starten af 500-tallet.

© Andrea Mantegna

Bror og søster blev overhoved for hver deres orden

Historikerne har ingen skriftlige kilder, der kan fortælle, hvad de tidlige nonneordner kaldte sig.

Først med grundlæggelsen af benediktinerordenen omkring år 529 står historikerne på sikker grund.

Munkeordenen blev grundlagt af Benedikt fra Nursia, og ikke længe efter bød Benedikt sin søster, Scholastica velkommen i klostret ved Napoli.

Hun oprettede en kvindelig del af benediktinerordenen og levede sammen med en gruppe kvinder, som kom til at udgøre historiens førs­te bekræftede nonneorden.