Noa, Deucalion og Utnapishtim byggede hver en ark og sendte en due ud for at lede efter land.

Hvor fik de kristne syndflodsmyten fra?

Er beretningen om Noas ark en bibelsk opfindelse? Eller findes den i andre religioner?

Oversvømmelser har været straf i mange religioner

Mange religioner har rummet en dramatisk fortælling om oversvømmelser nedkaldt af en gudommelig magt. Som regel var oversvøm­melsen en straf for, at mennesket ikke levede
efter gudens anvisninger.

Så langt væk som blandt Sydamerikas inkaer fandtes en myte om guden Viracocha, der druknede alle mennesker ved Titicacasøen – på nær to retskafne, som genbefolkede Jorden. Kristendommens syndflod er dog ikke hentet i Amerika, men stammer fra jødernes beretning om Noa og hans ark.

Jøderne kendte til Noa før de kristne

Kristendommen og jødedommen baserer begge deres tro på Det Gamle Testamente. Jøderne læste dog om Noa i mere end 1.000 år, før kristendommen opstod.

1.000 år før den jødiske tros opståen, dyrkede babylonierne en polyteistisk religion med en dramatisk syndflodsberetning. Her reddede manden Utnapishtim sin familie og alle dyrearter i en båd.