AKG Images

Hvor fik de kristne syndflodsmyten fra?

Er beretningen om Noas ark en bibelsk opfindelse? Eller findes den i andre religioner?

Oversvømmelser har været straf i mange religioner

Mange religioner har rummet en dramatisk fortælling om oversvømmelser nedkaldt af en gudommelig magt. Som regel var oversvømmelsen en straf for, at mennesket ikke levede efter gudens anvisninger.

Så langt væk som blandt Sydamerikas inkaer fandtes en myte om guden Viracocha, der druknede alle mennesker ved Titicacasøen – på nær to retskafne, som genbefolkede Jorden. Kristendommens syndflod er dog ikke hentet i Amerika, men stammer fra jødernes beretning om Noa og hans ark.

Mesopotamien gik først i bådene

Noa, Deucalion og Utnapishtim byggede hver en ark og sendte en due ud for at lede efter land.

Utnapishtim: Babyloniernes syndflod

Udødelighed fik Utnapishtim som belønning, da han reddede mennesket fra uddryddelse ved at bygge en båd. Ombord havde han sin familie, dyr og håndværkere.

Deucalion: Grækernes syndflod

Titanen Prometheus advarede sin søn kong Deucalion om, at Zeus ville oversvømme Jorden. Med sin hustru ombord sejlede Deucalion rundt i ni dage, før han strandede.

Noa: De kristnes syndflod

Patriarken Noa boede ifølge nogle bud nær Nilens udløb. Foruden sin hustru og to af alle verdens dyr medbragte Noa sine tre sønner og deres koner i arken.

Jøderne kendte til Noa før de kristne

Kristendommen og jødedommen baserer begge deres tro på Det Gamle Testamente. Jøderne læste dog om Noa i mere end 1.000 år, før kristendommen opstod.

1.000 år før den jødiske tros opståen, dyrkede babylonierne en polyteistisk religion med en dramatisk syndflodsberetning. Her reddede manden Utnapishtim sin familie og alle dyrearter i en båd.