Shutterstock

Hvor gammel er hinduismen?

Hinduismen skiller sig ud fra de andre verdensreligioner ved ikke at have en grundlægger eller en “fødselsdato”. I stedet voksede religionen organisk frem. Men hvor langt tilbage kan religionen spores?

Hinduismen skiller sig ud fra de andre verdensreligioner ved ikke at have en grundlægger eller en “fødselsdato”.

I stedet voksede religionen organisk frem, da en række indiske kulturer, traditioner og trosretninger smeltede sammen for 2.000-2.500 år siden.

Nogle af de religioner, som fusionerede til hinduisme, har rødder, der strækker sig tilbage til forhistorisk tid – hvilket gør hinduismen til en af de ældste religioner.

Hinduismen rummer masser af indforstået symbolik, som også optræder på malerier af hellige scener.

Mange trosformer i Hinduismen

Modsat mange andre religioner er hinduismen ikke centralt styret og har ingen egentlig leder eller hellig bog med dogmer. Religionen består i stedet af en række åndelige principper og vejledninger, som tillader fortolkning.

Derfor giver hinduismen plads til mange forskelligartede – og undertiden ligefrem modstridende – trosformer, hvilket fik Indiens første premierminister, Jawaharlal Nehru, til at definere religionen således:

“Hinduismen, som tro betragtet, er vag, formløs, mange-sidet. Den er alt for alle”.

80 pct. af inderne – ca. en mia. mennesker – er hinduer.