Giuseppe Enrie/Wikimedia

Hvor gammelt er ligklædet i Torino?

Lige siden klædet dukkede op i middelalderens Frankrig har ægtheden været debatteret. Men moderne forskning har et godt bud på klenodiets alder og herkomst.

Ligklædet i Torino er et omtrent 4,5 m langt stykke linned, som Jesus efter sigende blev svøbt ind i efter korsfæstelsen for ca. 2.000 år siden.

Klædet har aftryk efter en mandekrop og viser spor af blodpletter, som svarer til de sår, som Jesus fik ved henrettelsen.

Det ikoniske ligklæde optræder ­første gang i en skriftlig kilde i 1354, hvor en ridder viste det frem i en kirke i den franske by Lirey. Hvor ridderen havde fået stofstykket fra, og hvor det havde været siden korsfæstelsen, bliver ikke forklaret.

Klædet blev udstillet i kirken og tiltrak horder af pilgrimme, men allerede i 1389 skrev biskoppen af Troyes i et brev til paven, at en lokal kunstner havde indrømmet at have forfalsket ligklædet.

Aftrykket på ligklædet træder tydeligt frem på negative fotografier.

© Art Collection 2/Imageselect

Biskoppen havde tilsyneladende ret, for flere videnskabelige undersøgelser har siden afvist ligklædets autenti­citet; fx viste tre uafhængige kulstof 14-dateringer i 1988, at klædet ­stammede fra 1260-1390.

I 2018 brugte forskere moderne retsmedicinske teknikker til at undersøge blodpletterne på ligklædet. Konklusionen var, at pletterne ikke var autentiske, men formentlig skabt af en kunstner.

VIDEO – Se hvordan kulstof 14-dateringerne blev lavet:

Video