Hvordan gik oraklet i Delfi i trance?

Kunne oraklet i Delfi komme i trance?

Oraklet i Delfis "kontakt" med guden Apollon skyldtes narkotiske naturgasser.

Oraklet i delfi var påvirket af naturgasser

I 1.200 år valfartede oldtidens grækere til Delfi for at få guden Apollon i tale gennem et kvindeligt orakel, som i trance spåede om alt fra udfaldet af krige til kærlighedslivet. Hvad grækerne ikke vidste, var, at oraklets forbindelse til Apollon var langt mere jordnær. Hendes trance og ofte tvetydige svar skyldtes nemlig, at hun var påvirket af euforiserende naturgasser.

Sprække i klippegrunden udledte gasser

Lige under det sted, hvor oraklet gik i trance, har forskere fundet en sprække i klippegrunden, hvor gas og grundvand nemt kan trænge op til overfladen. Kemiske analyser har vist, at kalkstenslagene under templet indeholder både metan og etan. Mest interessant var dog fundet af ætylen – en gasart, som helt op i 1800-tallet blev brugt som bedøvelsesmiddel. I små doser skaber ætylen en følelse af eufori, mens store doser bedøver en person.

Græsk filosof opdagede, at Oraklet indåndede dampe

De geologiske forhold har derfor været perfekte til at bringe oraklet i trance. Også den græske filosof Plutark opdagede forbindelsen. Han fik omkring år 95 e.Kr. stillingen som en af de præster, der skulle tyde oraklets svar, og så, at hun indåndede dampe, der steg op gennem en sprække i gulvet. Han gættede på, at dampene stammede fra underjordiske kilder og var årsag til hendes profetiske evner. Det skæve orakel gav varsler om fremtiden indtil 392 e.Kr., hvor de kristne forbød kulten.