Bibliothèque nationale de France
Katolsk præst

Hvorfor skal katolske præster leve i cølibat?

Cølibatet er “en særlig gave fra Gud” ifølge den katolske kirke. Men ikke alle præster har kunnet give afkald på de jordiske lyster, viser historien.

I den romersk-katolske kirke skal præster være ugifte og leve i cølibat. Ifølge teologien optræder præster som Kristi stedfortræder og skal derfor afspejle Kristi kyskhed. Cølibatet er “en særlig gave fra Gud”, med hvilken præster “kan forblive tæt på Kristi med et udelt hjerte”, som der står i den romersk-katolske lovbog Codex juris canonici.

Katolsk præst sammen med alterdrenge

Den katolske kirke er blevet rystet af flere skandaler, hvor præster har misbrugt børn seksuelt.

© USC Libraries

Efter alt at dømme stillede den kristne kirke i sine tidlige år intet krav om, at præster skulle leve i cølibat. Den første skriftlige kilde, der nævner emnet, er et dekret fra et kirkemøde i Spanien i år 305 e.Kr.

“Det er besluttet, at ægteskab skal forbydes for biskopper, præster og diakoner”, lyder dekretet.

I år 385 e.Kr. slog et pavebrev fra pave Siricius desuden fast, at seksuel afholdenhed var en praksis blandt apostlene, som burde følges af kirkens folk.

Præster gav jobbet til sønnerne

Hvornår cølibat blev et egentligt krav til katolske præster, er dog uklart. Ifølge nogle kilder skete det så sent som i 1000-tallet, og der findes også dokumentation for, at flere katolske præster i 1100-tallet overdrog hvervet til deres sønner.

Nu om dage betragter den katolske kirke ikke religiøst cølibat som et spørgsmål om tro, men disciplin.

Katolsk præst

Teologer diskuterer fortsat, om præsterne i den katolske kirke bør leve i cølibat.

© Bibliothèque nationale de France

Traditionen bliver ivrigt debatteret blandt teologer, og den nuværende pave, Frans, har tidligere udtalt, at han ikke er afvisende over for reformer. Påbuddet om cølibat er især blevet et kontroversielt emne, efter at flere sager om seksuelt misbrug og pædofili er blevet afsløret i den katolske kirke i de seneste årtier.