Shutterstock

Hvornår opstod satanisme?

I 1966 blev satanisme som religion organiseret i Church of Satan. Tilbedelsen af Satan går dog mange hundrede år tilbage.

Igennem historien har den kristne kirke flere gange anklaget individer og grupper for at tilbede Satan, men anklagerne er svære at påvise.

Dog er det dokumenteret, at forskellige satanistiske kulter eksisterede helt tilbage i 1600-tallet.

Det var også i denne tid, at den engelske forfatter John Milton skrev bogen Paradise Lost, der nuancerer billedet af Satan som en selvudråbt frihedskæmper.

Denne fortolkning fik især opbakning i 1800-tallet, hvor forfattere, kunstnere og filosoffer begyndte at fremstille Satan som en antihelt.

I denne forståelse gik Satan fra at være inkarnationen af ondskab til at gøre oprør mod kirkens undertrykkelse og tilbyde mennesket visdom.

Satanisme som organiseret religion begyndte med etableringen af Church of Satan i 1966.

I dag består satanisme af et væld af filosofiske, spirituelle og kulturelle retninger. De har alle Satan i centrum som symbol på bl.a. individets frihed og modstand mod autoriteter.