Lanmas/Imageselect

Isabella 1. af Spanien: Inkvisitionens dronning

Sammen med ægtemanden Ferdinand, sammenbragte Isabella 1. kongerigerne Castilien og Aragonien. Dette var begyndelsen på det Spanien, der eksisterer i dag.

Hvornår?

Fra 22. april 1451 til 25. november 1504

Hvor?

På Den Iberiske Halvø, hvor Isabella 1. vha. ægteskab og krig skabte Spanien.

Hvordan?

I 1474 greb Isabella magten i Castilien, på trods af at hendes halvbrors datter også gjorde krav på tronen.

Isabella havde på dette tidspunkt været gift i fem år med Ferdinand, der var konge af naboriget Aragonien.

Sammen ville de nu forvandle deres forenede riger til en europæisk stormagt.

Isabella var ved sin død en af Europas mest magtfulde monarker.

© The Picture Art Collection/Imageselect

Isabella indførte først love, som svækkede lokale adelsmænds magt.

Derefter bad Isabella om pavens tilladelse til at indføre en inkvisitionsdomstol for at afsløre jøder og muslimer i befolkningen.

Ægteparret brugte også mange ressourcer på at afslutte reconquistaen, dvs. generobringen af Den Iberiske Halvø fra muslimske fyrster – en kamp, som havde varet i flere hundrede år.

Den 2. januar 1492 kapitulerede den sidste muslimske hersker i Granada.

For at gøre hele landet kristent forstærkede regentparret forfølgelsen af jøder og muslimer.

“Vore kroppe må under jorden nyde den nærhed, vi glædede os over i livet”. Uddrag af Isabellas testamente, hvori hun ytrer ønske om at blive begravet sammen med sin mand, Ferdinand.

Selv de, som konverterede til kristendommen, risikerede at blive ramt af terroren.

Inden Isabella døde i 1504, havde Columbus’ opdagelser i Amerika gjort Spanien rigt.

Hvorfor?

Efter de muslimske osmanners erobring af Konstantinopel i 1453 frygtede mange i det kristne Europa, at også muslimerne i Spanien ville gå i offensiven.

Paven gav derfor Isabella tilladelse til at opkræve en særlig korstogsskat, der skulle finansiere erobringen af de sidste muslimske støttepunkter på Den Iberiske Halvø.

Efter erobringen rettede Isabella den spanske inkvisition – hvis formål det var at bekæmpe kætteri – mod både muslimer og jøder i landet.

Isabella sørgede dermed for, at al politisk magt i landet havnede på kristne hænder.

Samme år som Granada faldt, udviste Isabella og Ferdinand jøderne fra Det Spanske Rige.

© Shutterstock

Isabella opfattede religionen som en forenende faktor for riget, og hun ønskede ikke, at kirken skulle konkurrere med synagoger og moskéer om befolkningens gunst.

Deporteringen af de jøder, som ikke konverterede, indebar desuden, at kronen kunne beslaglægge deres rigdomme.

Hvad skete siden?

Flere af Ferdinand og Isabellas børn bortgiftes til andre europæiske kongelige.

Formålet er at styrke det nye spanske dynasti gennem ægteskaber med andre kongehuse i Europa.

1498:

Isabella 1.s ældste datter, der også hedder Isabella og er gift med kongen af Portugal, Manuel 1., dør i barselssengen efter at have født en søn.

Senere samme år dør også Isabella 1.s søn, Johan, der er gift med Margrete af Østrig.

1501:

Den yngste datter, Katarina, gifter sig med den engelske kronprins, Arthur, som dør året efter.

Hun bliver dog i England og gifter sig efterfølgende med Arthurs bror, der senere bliver kronet som Henrik 8. af England.

Det barnløse ægteskab opløses i 1533.

1504:

Isabella 1. efterfølges ved sin død af datteren Johanne, der senere bliver spærret inde som sindssyg, fordi hun drager den katolske tro i tvivl.

Hendes mand, Filip, regerer landet i hendes sted i to år, indtil han dør.

Herefter overtager Johannes far, Ferdinand.

Da han dør, bliver Johannes søn Karl konge af Spanien.