John Theodor/ Shutterstock.com & Gift of The Clowes Fund Incorporated and E.B. Martindale, 1959
Maleri af Jesus over dam

Mirakel-fund: Her fik Jesus en blind til at se

I en dam i Jerusalem kurerede Jesus ifølge Bibelen en blind mand. For første gang i 2.000 år ser otte trin i det mirakuløse bassin nu dagens lys igen.

I Davidsbyen i Jerusalem har arkæologer udgravet nogle særlige sten fra miraklernes tid.

I Siloams dam har de fundet de trin ud i bassinet, hvor en blind mand ifølge Bibelen vaskede sig på Jesus' opfordring og fik synet tilbage.

Snart kan også nysgerrige i nutiden få syn for sagen, for tidligere i år meddelte de israelske myndigheder, at hele det 2.700 år gamle bassin snart bliver åbnet for offentligheden.

Otte bibelske sten ser dagens lys igen

Siloams dam var i antikken en del af Jerusalems vandforsyning, og dengang bredte dammen sig ifølge ekserpterne over hele 5.000 m².

En lille del af bassinet er allerede udgravet, men i løbet af sommeren har arkæologerne fundet yderligere otte sten i det gamle reservoir.

Det er ifølge arkæologerne første gang i to årtusinder, at de bibelske sten ser lyset.

Siloadammen blev dækket til under Første jødisk-romerske krig i 70 e.Kr., da romerne ødelagde Jerusalem og brændte Det Andet Tempel på den hellige Tempelhøj.

Jesus heler en blind i Siloadammen

I Johannesevangeliet står det beskrevet, at Jesus går forbi dammen, efter han netop har talt med jøderne ved templet.

Her møder Jesus og hans følge en mand, der er født blind:

Sten i Siloadammen i Jerusalem

Siloadammen var i antikken en del af Jerusalems vandforsyning. Langs vandkanten sad byens fattige og syge, heriblandt den unavngivne blinde mand, som Jesus ifølge Johannesevangeliet gav synet tilbage.

© John Theodor/ Shutterstock.com

"Hans disciple spurgte ham: 'Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?'

Jesus svarede: 'Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.'

Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham: 'Gå hen og vask dig i Siloadammen!'

Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se."

Åbner for offentligheden for første gang

Snart kan interesserede selv se det mytologiske sted. Tidligere i år meddelte israelske myndigheder nemlig, at hele den antikke dam skal udgraves og åbnes for offentligheden så hurtigt som muligt.

Det bliver første gang i moderne historie, at mennesker igen kan sidde langs vandkanten, hvor den blinde mand sad, da Jesus kom forbi og gav ham synet tilbage.