Quiz: Den spanske inkvisition

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Den katolske kirkes inkvisition blev allerede oprettet i 1231, men den spanske inkvisition blev først oprettet langt senere, i år...?

Hvilken pave godkendte ansøgningen om inkvisition fra regentparret dronning Isabella og kong Ferdinand?

Den spanske inkvisition havde ikke noget officielt budget til at dække udgifterne. I stedet blev inkvisitionen finansieret via...?

Straffen for kætteri varierede, alt efter hvilken forbrydelse der var begået. Var den anklagede idømt dødsstraf, blev han...?

Dødsstraffen var dog ikke så hyppig. Ud af 44.000 straffede fra 1540 til 1700 endte hvor mange med en dødsdom?

I perioden 1480-1530 var mere end 90 pct. af de anklagede kættere fra én bestemt folkegruppe. Hvilken?

I hvilket år beordrede kong Filip 3., at moriskerne – efterkommere af de tvangskristne muslimer – skulle forlade Spanien?

Augustinermunken Luis de León blev idømt fire års fængsel for at have oversat en del af Det Gamle Testamente. Hvilken?

Storinkvisitoren var den øverste autoritet, men de lokale domstole styrede han sammen med denne myndighed.

Tortur blev ofte brugt for at hive en tilståelse ud af de anklagede. Hvilket tortur­instrument blev hyppigst brugt?

Jagten på kættere kulminerede i strafud-målingen, der ofte blev en offentlig fest. Hvad hed begivenheden?

Den spanske inkvisition blev endeligt afskaffet ved et kongeligt dekret, der blev underskrevet 15. juli 1834 af...?

Måske er du interesseret i...

Læs også