Hvad er forskellen på protestanter og katolikker?

Selvom de begge hører under kristendommen, adskiller protestantismen og katolicismen sig på nogle helt afgørende områder.

Reformatoren Martin Luther ved prædikestolen.

Martin Luther (1483-1546). Luther var modstander af den katolske kirkes magt over de troende. Hans kritik skabte protestantismen og skød reformationen i gang

© Scanpix/Bridgeman

Protestantismen opstod, da præsten Martin Luther i 1517 gjorde op med den katolske kirke. Han mente, at den havde fjernet sig fra det kristne udgangspunkt, som det stod beskrevet i Bibelen.

Kirker og befolkninger i det meste af Nordeuropa rev sig over de næste 50 år løs fra paven og den katolske tro.

Men de samlede sig ikke alle bag Luthers udlægning af den sande kristne tro, for han var blot den første af en række reformatorer.

De havde hver deres fortolkning af Bibelens ord, og lutheranerne fik følgeskab af calvinister, anabaptister og en voksende skare af andre protestantiske trosretninger.

Hertil kom England, hvor kong Henrik 8. ragede uklar med paven og indførte sin helt egen variant af protestantisme i form af den anglikanske kirke.

Europakort, der viser de protestantiske og katolske områder i 1555.

Kort over Europa 1555: Det mørkegrønne felt er protestantiske områder, og det lysegrønne felt viser, hvor katoliscmen dominerer.

© HISTORIE

Forskelle mellem protestantisme og katolicisme

Protestanter

  • Herrens vilje står skrevet i Bibelen.
  • Kun tro kan frelse menneskers sjæl.
  • Kirken er jordisk og hører under staten.

Katolikker

  • Kirken er Guds stemme på Jorden.
  • Præster kan tilgive syndige handlinger.
  • Paven er Herrens stedfortræder og de kristnes øverste leder på Jorden.

Trods store forskelle på de forskellige udgaver af protestantismen havde de deres modstand mod katolicismen til fælles.

De afviste alle, at kirken repræsenterede Gud og var et mellemled mellem Herren og almindelige kristne.

Protestanterne mente i stedet, at det enkelte menneske stod i direkte forbindelse med Gud.