El Araj Excavation Project

Sankt Peters fødeby fundet

Arkæologer har udgravet en mosaik, der hylder “den øverstkommanderende for de himmelske apostle". Ifølge forskerne afgør mosaikken en 1.500 år gammel strid om, hvor Skt. Peter stammer fra.

Hvor blev Sankt Peter, født? I over 700 år påstod to byer hårdnakket, at de var hjemstavn for den kristne kirkes grundlægger og Roms første pave. Landsbyen Kapernaum ved Genesaret sø opførte ikke færre end to kirker oven på apostlens formodede barndomshjem.

Rivalen Betsaida syv km længere mod øst opførte én kirke, men pralede desuden med at være stedet, hvor Jesus bespiste 5.000 følgere ved hjælp af fem brød og to fisk. Bibelen nævner begge byer som mulige fødesteder for Peter (ca. 1-68 e.Kr.).

Både Kapernaum og Betsaida blev forladt i middelalderen og forsvandt fra landkortet, men nu kan arkæologerne afgøre, hvilken by der havde ret.

Både Kapernaum (tv) og Betsaida (th) lå ved Genesaret sø i det nordlige Israel.

© Shutterstock

Betsaida løber med sejren

I sakristiet på en kirke i den nord-israelske by el-Araj har arkæologer fundet en mosaik-inskription, der afslører, at her lå den bibelske by Betsaida formentlig. Kirken stammer fra det første århundrede e.Kr., og mosaikken indeholder en inskription på oldgræsk, der hylder: ”den øverstkommanderende for de himmelske apostle”.

Ifølge arkæologerne fra Kinneret College i Israel kan det kun tolkes som en reference til apostlen Peter.

”Eftersom den byzantinske tradition ofte nævner Betsaida som Peters hjem – frem for Kapernaum, som mange hælder til i dag – er kirken sandsynligvis rejst over hans hjem”, forklarer udgravningens leder Steven Notley.