Shutterstock

Skriftlige kilder bekræfter Jesu korsfæstelse

Historiske kilder bekræfter, at Jesus døde på korset, men der er uenighed om, hvorvidt han gjorde "underfulde gerninger".

Uden for Bibelen optræder Jesus bl.a. hos en række romerske historikere.

Fx fortæller Tacitus (56-120 e.Kr.) i værket Annales, at kristne har fået navn efter “Kristus, som prokuratoren Pontius Pilatus under herskeren Tiberius havde ladet henrette”.

Omfattende beskrivelser

Josefus (ca. 37-100 e.Kr.) refererer to gange til Jesus i sit store 20-bindsværk Antiquitates Judaicae. I bind 20 omtaler han Jakob, der var “bror til Jesus, som blev kaldt Kristus”.

Den mest omfattende beskrivelse findes dog i bind 18, hvor Jesus bliver kaldt “en vis mand”, som gjorde “underfulde gerninger”.

Josefus skriver også om Jesu korsfæstelse og genopstandelse “på den tredje dag, sådan som de guddommelige profeter havde forudsagt”.

Enighed om korsfæstelse

Bind 18’s autenticitet er dog stærkt omdiskuteret, og nogle historikere mener, at passagen senere er blevet omskrevet af kristne.

Baseret på de historiske kilder er så godt som alle historikere enige om, at Jesus levede for ca. 2.000 år siden i nutidens Israel.

Og at han var en religiøs leder, som blev henrettet ved korsfæstelse.

Falske relikvier indbragte formuer

I middelalderen flød Europa over af kristne relikvier, og svindlere tjente formuer på “hellige” genstande, som efter sigende havde tilhørt Jesus.

Her er de typiske svindel-relikvier:

Historikerne er enige om, at Jesus blev henrettet for ca. 2.000 år siden.

Shutterstock

Korset blev solgt i form af små splinter, som – ifølge teologen Jean Calvin – kunne fylde en skibslast.

Shutterstock

Naglerne, som siges at stamme fra Jesu korsfæstelse, befinder sig i mindst 30 europæiske kirker.

Shutterstock

Jesu forhud befandt sig i seks kirker i 1700-tallet. I andre perioder har 16 forhuder været i omløb.

Shutterstock

Spyddet, som Jesus blev stukket med, fandtes i mindst fire udgaver i 1500-tallet.

Shutterstock

Jesu tornekroner ejede franske Ludvig 9. tre af i 1200-tallet. Kongen indrømmede aldrig, at han var blevet snydt.

Shutterstock

Sådan så Jesus ud

Historiske kilder og Bibelen beskriver ikke Jesu udseende.

Men arkæologiske fund viser, at mænd på den tid typisk var 160 cm høje og vejede ca. 50 kg.

Som andre mellemøstlige mænd havde Jesus formentlig en gyldenmørk hudfarve, mørkt hår og kort, krøllet skæg.

I 2001 gav forskere et bud på Jesu ansigt ud fra et kranium fra samme tid.

© Getty Images