Skriftlige kilder bekræfter Jesu korsfæstelse

Historiske kilder bekræfter, at Jesus døde på korset, men der er uenighed om, hvorvidt han gjorde "underfulde gerninger".

Historiske kilder bekræfter, at Jesus døde på korset, men der er uenighed om, hvorvidt han gjorde "underfulde gerninger".

Shutterstock

Uden for Bibelen optræder Jesus bl.a. hos en række romerske historikere.

Fx fortæller Tacitus (56-120 e.Kr.) i værket Annales, at kristne har fået navn efter “Kristus, som prokuratoren Pontius Pilatus under herskeren Tiberius havde ladet henrette”.

Omfattende beskrivelser

Josefus (ca. 37-100 e.Kr.) refererer to gange til Jesus i sit store 20-bindsværk Antiquitates Judaicae. I bind 20 omtaler han Jakob, der var “bror til Jesus, som blev kaldt Kristus”.

Den mest omfattende beskrivelse findes dog i bind 18, hvor Jesus bliver kaldt “en vis mand”, som gjorde “underfulde gerninger”.

Josefus skriver også om Jesu korsfæstelse og genopstandelse “på den tredje dag, sådan som de guddommelige profeter havde forudsagt”.

Enighed om korsfæstelse

Bind 18’s autenticitet er dog stærkt omdiskuteret, og nogle historikere mener, at passagen senere er blevet omskrevet af kristne.

Baseret på de historiske kilder er så godt som alle historikere enige om, at Jesus levede for ca. 2.000 år siden i nutidens Israel.

Og at han var en religiøs leder, som blev henrettet ved korsfæstelse.

Falske relikvier indbragte formuer

I middelalderen flød Europa over af kristne relikvier, og svindlere tjente formuer på “hellige” genstande, som efter sigende havde tilhørt Jesus.

Her er de typiske svindel-relikvier:

Sådan så Jesus ud

Historiske kilder og Bibelen beskriver ikke Jesu udseende.

Men arkæologiske fund viser, at mænd på den tid typisk var 160 cm høje og vejede ca. 50 kg.

Som andre mellemøstlige mænd havde Jesus formentlig en gyldenmørk hudfarve, mørkt hår og kort, krøllet skæg.

I 2001 gav forskere et bud på Jesu ansigt ud fra et kranium fra samme tid.

© Getty Images