Guide: Zarernes Sankt Petersborg

Ruslands mægtige zar Peter den Store grundlagde imperiets vestligste by som en port til Europa. I 200 år formede hans efterfølgere den vigtige havneby og gjorde den nye hovedstad til imperiets juvel. Print vores guide til Sankt Petersborg eller prøv den interaktive tur med Google Earth.

Zar Peter den Store skabte en by efter vesteuropæisk forbillede. Den nye hovedstad skulle åbne Rusland mod vest.

Peter den Store blev zar allerede som 10-årig og var udset til at skulle leve hele sit liv bag Kremls mure i Moskvas centrum. Men den unge hersker afskyede imperiets konservative hovedstad. Han interesserede sig for skibsbyggeri, sejlads og videnskab – emner, der sømmede sig dårligt for en zar på en trone mange hundrede km fra åbent hav i et antikveret rige.

I år 1700 brød den store nordiske krig ud. Tre år senere lykkedes det den russiske hær at fortrænge svenskerne fra området i bunden af Finske Bugt, og det gav Peter den Store mulighed for at realisere en drøm: Zaren ville bygge en havneby, der kunne give Rusland adgang til det moderne Vesteuropa, som han beundrede højt. Varer, viden og nye ideer skulle strømme til og modernisere det slumrende moderland.

Det erobrede område ved Neva-flodens munding var imidlertid én stor, blød mose kun beboet af nogle få finske fiskere. Zaren satte tusinder af tvangsarbejdere, bønder og svenske krigsfanger til at rydde skoven og ramme stolper i jorden for at gøre den stabil og give plads til byens første bygninger.

Peter den Store opkaldte den nye havneby efter sin skytshelgen, og i 1712 gjorde han Skt. Petersborg til imperiets hovedstad. På rejser i Europa havde han set Venedigs paladser, Amsterdams kanaler og Frankrigs pragthaver, og Skt. Petersborg skulle modelleres efter hans vestlige inspiration. Zaren pålagde tvangsforflyttede adelige at opføre imposante paladser langs byens kanaler, og Peters efterfølgere befalede opførelsen af det mest storslåede af dem alle, Vinterpaladset.

Det enorme palads ved flodbredden var hjem for zarfamilien i næsten 200 år. Herfra styrede de enevældige herskere deres rige, der strakte sig tusinder af km mod øst. Men oprøret ulmede. Zarerne, den stenrige adel og de forhadte godsejere kunne ikke bevare grebet om underklassen, og sparsomme reformer var ikke tilstrækkelige. I marts 1917 tvang oprørere den sidste zar til træde tilbage og forlade Skt. Petersborg. Lenin overtog magten, og Moskva blev igen Ruslands hovedstad. Men Peters livsværk ligger stadig i Nevas delta.