Andrew Butko
Demonstranter

Hvor store er de russiske mindretal i Østeuropa?

Siden 1500-tallet har de russiske minoriteter været et vigtigt politisk redskab for magthaverne i Moskva. Stadig i dag bliver mindretallene brugt til at destabilisere og øve indflydelse i nabolandene.

Da Sovjetunionen gik i opløsning i december 1991, befandt flere millioner etniske russere sig pludselig uden for Ruslands grænser. Op imod 25 millioner russere blev nærmest fra dag til dag forvandlet til en etnisk minoritet.

Russerne havde ofte slået rødder i deres nye land og kunne ikke let sendes tilbage, men siden har tilstedeværelsen af de russiske minoriteter skabt politiske og etniske spændinger i flere af Ruslands nabolande.

Kimen til russernes tilstedeværelse udenfor Rusland blev lagt i 1500-tallet og frem. Her rejste millioner af russere ud for at opdyrke de enorme øde områder øst og vest for det russiske kerneland.

I perioden før Den russiske revolution i 1917 blev store enklaver af befolkningen desuden sendt til bl.a. Kasakhstan og de baltiske lande for at russificere den lokale befolkning.

Den russiske ekspansion tog yderligere til under det sovjetiske styre, hvor bønder og arbejdere blev udstationeret i nabostaterne for at industrialisere dem.

Siden Vladimir Putin overtog magten i 1999, har han brugt de russiske mindretal som et udenrigspolitisk redskab til at øve indflydelse og blande sig i nabostaternes indenrigspolitiske forhold – især i de lande, som støder op til Natos grænser.

I det mest ekstreme tilfælde invaderede Rusland i februar 2022 nabolandet Ukraine under påskud af at ville beskytte de lokale russere, og flere af Ruslands nabolande frygter en lignende skæbne.

Omkring 20-30 millioner russere vurderes at bo udenfor Rusland i dag, hvoraf ca. 15 millioner bor i de tidligere sovjetrepublikker.

Disse lande har flest russiske indbyggere

Siden 1500-tallet har russere ad flere omgange slået sig ned i områder, som i dag udgør Ruslands nabolande. I nogle lande udgør russerne omkring en fjerdedel af befolkningen.

Europa

Letland

Hvor mange er russiske?
Ca. 25 pct. af befolkningen, men i nogle byer op mod 50 pct.
Hvad er forholdet til russerne?
Russerne har boet i Letland i århundreder, men mange letter betragter dem som en trussel mod deres land. Ca. 35 pct. af russerne har ikke lettisk statsborgerskab og er derfor udelukkede fra fx bestemte jobs.

1

Estland

Hvor mange er russiske?
Ca. 24 pct. af befolkningen, men i nogle regioner er andelen oppe på ca. 75 pct.
Hvad er forholdet til russerne?
I 2011 viste et studie af byen Tartu, at halvdelen af den russiske befolkning ikke var integreret. Efter Estlands uafhængighed i 1991 fik mange russere ikke estisk statsborgerskab og blev ekskluderet fra det politiske liv.

2

Ukraine

Hvor mange er russiske?
Ca. 17 pct. af befolkningen. I nogle af de østlige regioner er andelen oppe på ca. 75 pct.
Hvad er status?
Det russiske mindretal i de østlige egne har i årevis krævet større autonomi, hvilket førte til kampe om uafhængighed. I februar 2022 indledte den russiske hær en invasion af Ukraine for at indlemme de østlige regioner.

3
© maix