Wikipedia
Sultan Mehmed 4.

Osmannerriget: Fra supermagt til svækling

Efter 500 år som stormagt skrumpede Osmannerriget. Da 1. verdenskrig sluttede, var kun dele af Tyrkiet tilbage. Religion og europæiske opdagelsesrejsende knækkede sultanen i Konstantinopel.

I store dele af middelalderen var europæerne vant til, at verden var delt i en kristen og en muslimsk del. Den muslimske verden begyndte syd for byzantinernes rige, der dengang bredte sig over det meste af Lilleasien – nutidens Tyrkiet.

Men i løbet af 1300- og 1400-tallet blev europæernes verden rystet af osmannerne. Først bemægtigede de sig byzantinernes del af Lilleasien, og derpå invaderede de Balkan. Muslimske hære på europæisk jord jog en skræk i livet på alle – fra paven i Rom til den tysk-romerske kejser.

Problemet var kommet for at blive – i 500 år!

Lille kongedømme fik vokseværk

Osmannerriget begyndte som et mindre kongedømme på Lilleasiens nordkyst.

Shutterstock

Konstantinopel erobres

Muslimske krigere erobrede allerede i 1300-tallet dele af Bulgarien, Grækenland og Albanien. I 1453 brød osmannerne gennem de tykke forsvarsmure rundt om middelalderens mest sagnomspundne storby, Konstantinopel. Byen blev herefter sultanens hovedstad.

Shutterstock

Belejringerne af Wien

I løbet af 1400-tallet blev store dele af Balkan samt Lilleasien erobret af sultanens hære. Under Selim 1. og hans berømte søn, Süleyman den Prægtige, erobrede osmannerne i begyndelsen af 1500-tallet Egypten og Mekka.

I 1529 og 1683 belejrede osmannerne forgæves Wien. Sultanens imperium nåede sin største udstrækning i 1683.

Shutterstock

Krim går tabt

I 1700-tallet skrumpede Osmannerrigets besiddelser på Balkan, og i 1774 tvang Rusland sultanen til at afstå Krimhalvøen. I imperiets afkroge ulmede oprør, for sultanens hær virkede ikke længere uovervindelig.

Shutterstock

Grækerne løsriver sig

Efter en otte år lang frihedskamp løsrev Grækenland sig i 1830. Den før så mægtige sultan var fremover reduceret til en brik i stormagternes spil. Briterne og Frankrig måtte fx skride ind og forhindre Rusland i at erobre Konstantinopel i 1878.

Shutterstock

1. verdenskrig bliver dødsstødet

Under 1. verdenskrig støttede Osmannerriget Tyskland, Østrig-Ungarn og Bulgarien – og led et fatalt nederlag. De allierede besatte Konstantinopel, og Grækenland bemægtigede sig store dele af det vestlige Lilleasien. Kun de centrale dele var stadig på osmannernes hænder.

Shutterstock

Alle historiens stormagter er med tiden smuldret. Fra Alexander den Stores imperium og Romerriget i antikken til Djengis Khans enorme rige og briternes imperium i 1800-tallet.

I nyere tid har et væld af forskere undersøgt, hvorfor forskellige imperier bukkede under, og Osmannerriget er ingen undtagelse. Her kommer deres bedste bud: