Kennedy et al., 2023, PLOS ONE
Knogler fra Mustatil Saudi-Arabien

Arkæologer finder 7000 år gammelt kultsted

I Saudi-Arabien har arkæologer udgravet en såkaldt “mustatil” – et samlingssted for en 7000 år gammel stenalderkult, som ofrede til guderne i lange baner og herefter blev begravet på ofringsstederne.

I det nordvestlige Saudi-Arabien har arkæologer udgravet et 7000 år gammelt stenalder-kultsted – en såkaldt mustatil. Over 1.600 af disse bygningsværker i sandsten er blevet opdaget siden 1970’erne, men kun få er blevet studeret. “Blot 10 mustatiler er blevet udgravet”, forklarer Melissa Kennedy fra University of Western Australia, der sammen med et hold af arkæologer har skrevet om deres arbejde. ”Dette studie er et af de første, der er blevet publiceret”.

Og de har gjort spektakulære fund, for mustatilen viste sig nemlig ikke blot at have været brugt til ofringer af dyr, men også til begravelser af mennesker.

Kulstof-14-prøver afslører, at menneskeknoglerne stammer fra begravelser foretaget i mustatiler langt senere end dyreofringerne.

© Kennedy et al., 2023, PLOS ONE

Ofringer fandt sted på sten fra rummet

Skaberne af mustatilerne lader til at have tilhørt en dyreofrende kult. Ofringerne foregik oftest i en struktur inde i bygningsværket kaldet ”hovedet”. Herinde befandt sig en hellig sten, der i mange tilfælde stammede fra en meteorit.

Men arkæologerne har ikke kun fundet knogler fra offerdyr. Inde i mustatilerne fandt de også menneskeknogler fra begravelser.

”Disse begravelser er altid senere”, forklarer Kennedy. ”De stammer ikke fra samme periode som dyreofringerne”.

Arkæologerne spekulerer nu på, om betydningsfulde efterkommere til kultmedlemmerne lod sig begrave på offerstederne for at vise en forbindelse til fortiden.

Mustatil Saudi-Arabien

De mange mustatiler blev bygget på en tid, hvor ørkenen var mere frodig, og elefanter og flodheste boltrede sig i floder, som gennemskar landskabet.

© Kennedy et al., 2023, PLOS ONE