Daleyhl
Doggerland mammut

Magnetfelter skal udforske forsvunden civilisation

Det mystiske Doggerland på bunden af Nordsøen har været skjult for menneskets øje i over 6000 år siden. Men nu vil forskerne afsløre stenalder-kulturens hemmeligheder med avanceret teknologi.

Nordsøen mellem Danmark, Norge og England var ikke altid fyldt med vand.

Da isen smeltede i slutningen af den sidste istid for 18.000 år siden, blev området forvandlet fra en frossen slette til en enorm frodig tundra beboet af et blomstrende jæger-samler-samfund.

Området går under navnet Doggerland, og nu mener arkæologerne endelig, at de kan studere den tabte civilisation, uden brug af dyre og invasive undervandsfartøjer.

Forskere fra University of Bradford vil nemlig undersøge havbunden ved hjælp af en magnetfelt-teknologi, der kan afsløre kulturens udbredelse og levevis. Men tiden er knap, for der er planer om at plante en række vindmølleparker i Nordsøen de næste år, der kan umuligegøre arkæologernes arbejde.

© Claus Lunau/Historie

Doggerland eksisterede i flere tusind år

Fra ca. 18.000-10.000 f.Kr. var Doggerland et enormt landskab, der gjorde Danmark landfast med England og var fyldt med bakker, skove og græsområder. Med tiden migererede mange dyr dertil og med dem kom jæger-samler-samfund, som slog sig ned og skabte en permanent tilværelse.

Fra 10.000 f.Kr. begyndte havene at stige igen, og store områder blev atter oversvømmet. Doggerland forsvandt fuldkommen i ca. 6150 f.Kr., hvor en del af Norges kontinentsokkel kollapsede. De kollapsende stenmasser skabte en enorm flodbølge, der skyllede ind over de resterende områder og sandsynligvis slog tusindvis af dyr og mennesker ihjel.

Arkæologerne har fundet bl.a. harpunspidser og værktøj levet af gevir, men den overordnede viden om, hvor menneskene jagede, eller hvor store deres samfund var, er stadig meget begrænset.

Det er den slags, arkæologerne håber, at magnetfelterne kan give et svar på. Samtidig vil de formentlig kunne udpege, hvor yderligere undersøgelser bør foretages, fx med UV-robotter eller dykkerhold.

“Det vil måske være muligt at finde affaldsdynger, som vil være fyldt med dyreknogler, rester af skaldyr og andet biologisk materiale, som kan fortælle os meget om, hvordan menneskene her levede”, fortæller PhD-student Ben Urmston, som er tilknyttet projektet.

Vindmølleparker kan ødelægge det arkæologiske arbejde

Magnetfelt-undersøgelser har længe været anvendt i arkæologien og er især brugbare til at kortlægge fortidens landskaber uden behøv for at grave i jorden.

Undersøgelser i havet med et såkaldt magnemeter er dog mere sjældne og væsentligt mere besværlige at gennemføre.

Magnetometer

Et amerikansk magnetometer undersøger havbunden.

© U.S. Navy

De britiske arkæologer kan også kun tilgå data fra området, fordi magnetfelterne i Nordsøen i forvejen bliver analyseret af et ingeniør-firma i forbindelse med de mange vindmølleprojekter i området.

“Udforskning af det undersøiske landskab under Nordsøen er en af arkæologiens sidste store udfordringer. Men at opnå den er blevet endnu mere pressende i takt med den hastige jagt på vedvarende energi”, fortæller Professor Vince Gaffney, lederen af det nye projekt.

De britiske arkæologer understreger, at de ikke ønsker at stå i vejen for udvindingen af grøn energi i Nordsøen, men de håber, at de store vindmølleparker bliver bygget med en respekt for, at der stadig kan være mange arkæologiske skatte på havets bund.