Hvordan så de første ridderborge ud?

Hvornår begyndte Europas overklasse at bo i borge? Og hvordan så de tidligste ud?

De tidligste ridderborge blev alle opført efter denne skabelon.

De første ridderborge blev opført i Frankrig i 900-tallet

Hidtil havde kun byer været omkranset af forsvarsværker, men nu begyndte adelen også at befæste sine boliger.

Årsagen til byggefeberen var en svag kongemagt og vikingernes hærgen. Det var overladt til enhver stormand selv at beskytte sin ejendom mod griske naboer og ransmænd fra havet.

De såkaldte vold­steder blev opført efter en fast skabelon. En voldgrav og palisadeklædt vold beskyttede borggårdens værksteder, stalde og lagre. Selve borgen hævede sig over resten af anlægget på en naturlig eller kunstigt opført høj.

Ridderborge bredte sig til Nordeuropa

Den var både borgherrens bolig og sidste forsvarslinje mod angreb. Derfor havde borgen stærke forsvarsværker - også på den side, der vendte ind mod borggården. De første fæstninger blev opført i træ, men siden blev det normalt at bygge i sten eller tegl.

Fra Frankrig bredte borgen sig i Nordeuropa. I nutidens Danmark findes rester af mange voldsteder som høje i landskabet. Den største menes at have været Ørkild i Svendborg.