Shutterstock

Hvornår blev den første motorvej åbnet?

Byggeriet af verdens første motorvej var ved at gå i stå, men projektet blev reddet af Benito Mussolini.

Den 21. september 1924 klippede den italienske kong Victor Emmanuel 3. den røde snor og indviede første etape af historiens første motorvej.

Autostrada dei Laghi, som vejen blev døbt, forbandt byerne Milano, Varese og Como og var lukket for fodgængere, cyklister, hestevogne og andre langsomme trafikanter.

I stedet var motorvejen forbeholdt motorkøretøjer, som nu hurtigt kunne drøne fra by til by uden at blive forsinket af bløde trafikanter eller trafiklys.

Egentlig var planen, at indtægter fra vejafgifter skulle finansiere byggeriet og vedligeholdelsen af Autostrada dei Laghi.

Men antallet af biler var i 1920’erne stadig så lavt, at byggeriet truede med at gå i stå. Mussolinis fascistiske regering greb dog ind og betalte for projektet.

Mussolini håbede, at den nye motorvej ville stimulere Italiens økonomi, og betragtede byggeriet som en “national bedrift, der symboliserer fremskridt, modernitet, magt og national storhed”.