Ray Hinz Collection/The Indiana Album Inc.
Telefonselskabet Indiana Bells hovedbygning

Telefonhus flyttet med alle ansatte i

I 1929 formåede telefonselskabet Indiana Bell at få drejet deres hovedkontor 90 grader.

I 1929 besluttede det amerikanske telefonselskab Indiana Bell at opføre et nyt hovedkvarter på samme sted, hvor det gamle lå.

Den gamle bygning husede imidlertid alle Indianapolis’ telefonkabler, så den kunne ikke rives ned.

I stedet flyttede ingeniørerne den otte etager høje og 11.000 tons tunge murstensbygning – med medarbejderne indeni!

Video

I løbet af de følgende fire uger blev bygningen vha. donkrafte skubbet 16 m mod syd, roteret 90 grader og derefter flyttet 30 m mod vest.

Undervejs blev telefon- og vandledningerne løbende forlænget, så medarbejderne hele tiden kunne servicere byens borgere.