World History Archive/Imageselect

Hvilken lyd blev optaget først?

Verdens første lydoptagelse blev foretaget på en fonautograf for 160 år siden. Opfinderen af maskinen hørte dog aldrig selv optagelsen.

Den 9. april 1860 skabte den franske opfinder Édouard-Léon Scott de Martinville historiens første lydoptagelse.

Lyden – en kort gengivelse af den franske folkesang Au clair de la lune – blev foretaget ved hjælp af en såkaldt fonautograf.

Apparatet er det første, som var i stand til at gemme lyd, omend lagringen ikke skete som egentlig lyd, men som tegninger af lydsvingninger – lidt som en seismograf.

VIDEO: Hør her verdens første lydoptagelse

Maskinen fungerede ved, at en nål overførte vibrationer frembragt ved lyd til et stykke papir, som var blevet behandlet med lampesod.

Desværre for Martinville havde han i 1860 endnu ikke opfundet teknikken til at konvertere optegnelserne tilbage til lyd, så han fik aldrig selv hørt sin optagelse.

Den ære tilfaldt i stedet en gruppe amerikanske videnskabsfolk, som i 2008 kunne lægge ører til den næsten 150 år gamle sang.

Fonautograf

  • Opfinder: Édouard-Léon S. de Martinville
  • Patenteret: 25. marts 1857
  • Lagringsmedie: Papir
  • Motor: Mekanisk, hånddreven
  • Nål til optagelse: Børstehår fra svin

Den første praktisk anvendelige lydoptager blev opfundet i 1877 af Thomas Edison.

Hans fonograf brugte en tynd metalfolie til at optage og afspille lyd og blev en stor kommerciel succes i de efterfølgende årtier, indtil den blev afløst af grammofonen.