Konstantin Savitsky / Public domain

Hvem var den første, der spillede på harmonika?

Det kan godt være, 1960'erne var elguitarens årti, men spoler vi tiden hundrede år tilbage, revolutionerede harmonikaen 1860'ernes folkelige musik og gjorde op med forstokkede klassiske traditioner.

Harmonikaen fandt sin nuværende form i 1800-tallet.

Opfindelsen tilskrives tyske Friedrich Buschmann, som udviklede en slags mundharmonika med en blæsebælg i 1822.

Buschmann nævner sit nye instrument i sine optegnelser, men han tog aldrig patent på det, og i stedet fik den armenske klaver- og orgelmager Cyrill Demian patent på den første harmonika i 1829.

Harmonikaen har spillet op til dans siden 1800-tallet.

© Shutterstock

Udviklingen af forskellige harmonikatyper tog fart efter Demians patent, og instrumentet blev hurtigt populært rundt om i Europa.

Da europæiske immigranter drog til Nord- og Sydamerika midt i 1800-tallet, fulgte harmonikaen med.

Modsat klassiske musikinstrumenter som violin og klaver blev den opfattet som mere folkelig og i høj grad brugt i lokal musik som bl.a. tango og polka.

Blandt klassiske musikere var der dog stor modstand imod instrumentet.

I det danske “Tonekunstens leksikon” fra 1865 lød det:

“Harmonikaen er det skrækkelige instrument, hvormed hankønsvæsener i lømmelalderen er bevæbnet og gør gaderne usikre”.