Yoav Nachtailer
world's oldest wheel slovenia

Hvor gammelt er hjulet?

Det ældste arkæologiske fund af et hjul er gjort i Slovenien, men det er med sikkerhed ikke der, hjulet er opfundet, for de ældste illustrationer af hjulet er fra 5.000 f.kr. - og stammer et helt andet sted fra.

I 2002 gravede arkæologer i marsken 20 km sydøst for Sloveniens hovedstad, Ljubljana. Her fandt de resterne af et hjul og en aksel. Hjulet er lavet af ask og eg, har en diameter på 70 cm og er 5 cm tykt.

Ved hjælp af kulstof 14-metoden har østrigske eksperter dateret det til at være mellem 5.100 og 5.350 år gammelt – mindst 100 år ældre end de hidtil ældste, der blev fundet i Schweiz.

Det slovenske hjul er det ældste, arkæologerne har fundet, men de første afbildninger af opfindelsen er betydelig ældre. De stammer fra omkring 5000 f.Kr. i Mesopotamien i det nuværende Syrien og Irak.

Kort efter rullede hjulet sandsynligvis i Europa, men der skulle gå flere tusind år, før hjulet nåede til Asien, hvor det først ankom til Indien.

I Sydamerika blev hjulet opfundet selvstændigt senest i 900-tallet, men arkæologiske fund tyder på, at det kun blev brugt til små stykker legetøj og ikke til fx at trække vogne.