Thomas Wakefield Goodspeed
John D. Rockefeller

Hvem var den første oliebaron?

På få årtier gik John D. Rockefeller fra at være en fattig knægt til at blive USA’s rigeste mand. Hemmeligheden var masser af olie og en uovertruffen hjerne for forretning.

Den første mand, som tjente store formuer på olie, var den amerikanske forretningsmand John D. Rockefeller. Allerede som ung udviste han en god forretningssans, og da han i 1860’erne bemærkede, at olie fra undergrunden i stigende grad var begyndt at erstatte hvalolie som brændsel, købte han et olieraffinaderi i Ohio, USA.

Rockefeller viste sig at være en fremragende olieproducent. På de fleste raffinaderier blev omkring 60 pct. af råolien forarbejdet til petroleum, mens resten blev skrottet. Men ikke hos Rockefeller. Han effektiviserede sin produktion, så restproduktet i stedet blev omdannet til bl.a. benzin, smøreolie, tjære og paraffin, der kunne sælges videre med stor profit.

John D. Rockefeller

I begyndelsen af 1900-tallet havde Rockefeller i praksis monopol på olieproduktionen i USA.

© Thomas Wakefield Goodspeed

Bilen gjorde Rockefeller stenrig

Gennem opkøb af konkurrenter og indførslen af nye teknologier satte Rockefeller sig langsomt på oliehandlen. Da hans magt toppede, kontrollerede han 90 pct. af oliemarkedet i USA. Hans rigdom voksede især med opfindelsen af automobilen, som øgede efterspørgslen på olie.

I 1913 blev Rockefellers formue opgjort til at være 900 mio. dollars – hvilket svarede til 3 pct. af USA’s BNP samme år. Mange af pengene brugte Rockefeller på velgørende formål inden for medicin, uddannelse og videnskab. Forskere fra Rockefeller University i New York udviklede fx en vaccine mod gul feber, som indbragte en Nobelpris.