Imperialisten Cecil Rhodes drømte om et Afrika under den engelske krone fra Kapkolonien til Kairo.

“Jeg foretrækker land frem for niggere”

Cecil Rhodes (1853-1902) var en af de britiske forretningsmænd, som kom til at tjene ufattelige rigdomme på udvinding af råstoffer i det sydlige Afrika.

Som 20-årig købte Rhodes sig i 1873 ind i mineselskabet De Beers, der udvandt diamanter ved Kimberley. 16 år senere kontrollerede han hele selskabet­ og dermed 90 procent af verdens diamantproduktion.

Rigmandens metoder inkluderede både bestikkelse og lejesoldater, der myrdede hans modstandere. Hans handelskompagni “British South Africa Company” fik derved koncession på al råstofudvinding i det senere Malawi, Botswana, Zambia og Zimbabwe (navngivet henholdvis Nord- og Syd-Rhodesia efter Rhodes).

Rhodes, der i 1890 blev premierminister i Kapkolonien, var super-imperialist og mente, at Afrikas rigdomme tilhørte den hvide race: “Den indfødte skal behandles som et barn og nægtes rettigheder”, udtalte han i 1887. Ved en anden lejlighed udtrykte han det mere simpelt: “Jeg foretrækker land frem for niggere”.

Rhodes blev derfor selve symbolet på briternes grådighed og utilslørede racisme­ i det sydlige Afrika.

Måske er du interesseret i...

Læs også