Shah-diamanten

En eunuk på flugt fra et harem udløste international krise, og en enorm diamant blev brugt som forsoningsgave.

Shah diamanten. Russisk frimærke fra 1971.

Eunuk udløste krise

Stemningen i Teheran var stærkt antirussisk i begyndelsen af 1829. Året før havde Persien lidt nederlag i en krig mod Rusland, som i forbindelse med Turkmantsjaj-traktaten havde annekteret flere af de nordlige iranske provinser, og den russiske digter, komponist og diplomat Aleksander Griboyedov var ankommet for at bedre forholdet mellem de to nabostater.

Men lige fra starten gik det galt. En armensk eunuk var stukket af fra shahens harem sammen med to piger, og de søgte tilflugt i den russiske legation. Ifølge fredstraktaterne skulle armenerne have lov til at vende hjem som frie mennesker, så Griboyedov nægtede at udlevere dem. Det fik følger. En rasende folkemængde angreb legationen, og da de trængte ind, blev både Griboyedev og eunukken dræbt.

Shah Fath Ali indså, at en dyb krise var under opsejling, så han sendte sit barnebarn, prins Khosrow Mirza til Sankt Petersborg, hvor denne forærede zar Nikolaj 1. en kostbar diamant. Gaven må have formildet zaren, for de forventede russiske repressalier kom aldrig. Ædelstenen fik navnet Shahdiamanten, og den ligger stadig i Kreml i Moskva. Hvad der skete med de to armenske piger, vides ikke.