Shah-diamanten
Råstoffer

Shah-diamanten

2 minutter

Guldjubilæums-diamanten
Råstoffer

Guldjubilæums-diamanten

2 minutter

Eureka!
Råstoffer

Eureka!

2 minutter

Metallet og mennesket
Råstoffer

Metallet og mennesket

7 minutter

Side 2 / 2