Testsejladser udført med trieren Olympias viste i 1987, at grækernes krigsskibe var overraskende hurtige.

Hvor store var grækernes krigsskibe?

Hvor store var de krigsskibe, der gav antikkens grækere overtaget i Middelhavet?

I oldtiden var trieren den græske flådes største og mest slagkraftige krigsskib og spillede en afgørende rolle i grækernes erobring af Middelhavets kystbyer.

Trieren var en flydende rambuk, som med de rette mænd bag årerne kunne vende krigslykken. Under slaget ved Salamis i 480 f.Kr. besejrede 378 græske trierer mindst dobbelt så mange af kong Xerxes' persiske krigsfartøjer.

En triere blev bygget solidt, for ideen med skibstypen var at vædre fjenden med størst mulig kraft. Derfor blev roerne presset tæt sammen i galejen – jo flere, jo bedre – for mange roere betød høj fart. Når trieren med vældig kraft havde slået hul på fjendens skrog, trak galejen sig væk og lod havet gøre arbejdet færdigt eller tog tilløb til endnu en vædring.

I slutningen af 400-tallet f.Kr. begyndte grækerne at bygge endnu større skibe, som kunne medbringe kasteskyts og flere soldater til at borde fjenden. Disse såkaldte quadriremer og quinqueremer blev drevet frem af op mod 300 roere.

Sejl skånede roerne

Når vinden var gunstig, kunne matroser hejse sejl i galejens to master, så roerne kunne hvile armene lidt.

Rambuk smadrede fjenden

Forrest sad en metalklædt rambuk, som skulle slå hul på fjendtlige skibe og få vandet til at fosse ind.

Høje bølger var livsfarlige

Trierens nederste roere sad blot 60 cm over havet, og fartøjet var derfor sårbart i stormvejr.

170 roere i tre lag drev krigsskibet frem

Fart og manøvredygtighed var trierens største forcer. Under et forsøg med skibet Olympias – en nøjagtig kopi af antikkens triere – fik 170 uerfarne rorkarle fartøjet op på 9 knob (17 km/t.). En erfaren besætning kunne formentlig drive trieren op på mindst 10 knob. Under forsøget lavede Olympias også en 180-graders vending på under et minut.

Roerne sad forskudt i forhold til hinanden – både i højden og i skibets længde.

Måske er du interesseret i...

Læs også