Skibsfart i 8000 år

I årtusinder – mens store dele af Jorden endnu var et overgroet vildnis – udgjorde floder og fjorde de sikreste transportveje. I begyndelsen bevægede menneskene sig kun frem i primitive fartøjer af sammenbundne siv eller udhulede træstammer. Men for ca. 8000 år siden tog udviklingen fart. Og med de havgående fartøjer kom der for alvor gang i folkevandringer og vareudveksling. Sejladsen var dog fortsat fuld af farer og stillede stadigt større krav til skibene. Et århundred- langt kapløb blandt skibs-konstruktører og store søfartsnationer begyndte.

2. april 2011 af Pelle Stampe

Måske er du interesseret i...

Læs også