Hvorfor ville ingen have bagladere?

Hvad var årsagen til, at kun preusserne havde baglade-geværer midt i 1800-tallet?

Duel på forladere. Hverken danskere eller østrigere havde kopieret preussernes bagladere, da de kæmpede i 1864.

Bagladere blev hemmeligholdt

Preussens baglader var for svag og upålidelig, mente den militære sagkundskab.

Geværet, som kunne lades langt hurtigere end forladere, blev opfundet af Johann Nikolaus Dreyse i 1836. Preussens generaler var imponerede, og de valgte at holde bagladeren hemmelig, så andre stater ikke kunne kopiere den inden næste storkrig. I 1848 slap viden om det nye våben ud, men til preussernes overraskelse modtog resten af Europa opfindelsen med ringeagt.

Bagladere havde dårlig rækkevidde

Modviljen skyldtes især en utæt lukkemekanisme, der begrænsede Dreyse-geværets rækkevidde til 300 m, hvor de nyeste forladere kunne skyde to-tre gange så langt. Samtidig frygtede nogle officerer, at soldaterne ville ødsle al deres ammunition bort, hvis de kunne lade hurtigt.

Preussens krige mod Danmark i 1864 og Østrig i 1866 afslørede dog, at ildkraft betød mere end rækkevidde.

Baglader vs. forlader

Bagladeren skød hurtigt

  • Hurtig at lade

  • Kan bruges liggende

  • Affyring kræver mindre krudt

Ildkraft var vigtigst

Da bagladere mødte forladere på slagmarken i 1860'erne, fik forskellen i rækkevidde ikke betydning, for kampene foregik på kort afstand. Europas hære fik travlt med at udskifte våben.

Forladere ramte præcist

  • Langtrækkende

  • Sparer ammunition

  • Driftsikker

Tabte på alle felter
Selv forladerens overlegenhed i rækkevidde blev snart overgået. Frankrig udviklede i 1866 en ny type baglader, der kunne skyde 1.500 m – 500 m mere end selv de bedste forlade-geværer.