Shutterstock

Miner og kemiske våben fra verdenskrigene truer havmøller

Tonsvis af gammel ammunition ligger på bunden af havet. Ifølge EU udgør de tikkende bomber en alvorlig trussel, når fremtidens havmøller skal opføres.

Det er ikke kun gasledninger, der risikerer at sprænge i luften i Østersøen. Også de talrige vindmøller, som i de kommende år skal opføres ude på havet, er i farezonen.

På en EU-konference om ammunition på havbunden, understregede EUs litauiske miljøkommisær Virginijus Sinkevičius, at EU-landene står overfor et kæmpe oprydningsarbejde. Ellers vil fremtidens havmøller være truet.

Alene i Østersøen ligger 500.000 tons konventionel ammunition, herunder miner, og 50.000 tons kemiske våben, som blev dumpet efter 1. og 2. verdenskrig. Dertil kommer mere end 10.000 skibsvrag. Ud for Holland og Belgien ligger yderligere 35.000 tons ammunition.

“Vi er nødt til at undersøge risikoen og vurdere dem nøje. Og vi er nødt til at gøre noget,” udtalte Sinkevičius.

Fly med lasten fuld af bomber ligger også på havbunden - blandt andet i Østersøen.

© Shutterstock

Havet var en skraldespand

Indtil slutningen af 1960’erne var det i de fleste lande normal praksis at smide gammel ammunition i havet. På havbunden kunne den ikke gøre nogen skade, mente man. Den beslutning fortryder mange lande i dag.

Efter 60-100 år i havet er ammunitionen ved at være så gennemtæret, at den risikerer at eksplodere.

De mange tons ammunition er ikke kun farlig for fiskere, der risikerer at få det i deres garn. Det er også en trussel mod havmiljøet og fremtidens byggeprojekter - fx havmøller.