Historisk tidslinje: Industrialiseringen

Nye maskiner drevet af damp og olie ændrer verden, og stormagterne kæmper om klodens ressourcer med nye, dødbringende våben. Dan dig et overblik over industrialiseringen i vores artikelsamling nedenfor.

Industrialiseringen udspringer i England

Mekaniseringen af landbruget går i gang i England i anden halvdel af 1700-tallet, og fra 1810 tager industrialiseringen for alvor fart. Nye maskiner og transportmidler kommer til, og Europas landbefolkninger søger mod byerne for at arbejde i fabrikker.

Borgerskabet vokser sig stærkt

Fabriksejere, købmænd og andre ressourcestærke borgere kræver politisk medbestemmelse, og folkeforsamlinger og parlamenter skyder op. Arbejderklassen bliver også mere selvbevidst og udfordrer snart borgerskabets magtposition.

Stormagterne tørner sammen

Den industrialiserede verden konkurrerer benhårdt om kolonier og ressourcer, og det store sammenstød mellem stormagterne kommer med 1. verdenskrigs blodbad mellem 1914 og 1918.

Overblik

Få et overblik over industrialiseringen i de kronologisk udvalgte artikler her:

Måske er du interesseret i...

Læs også