Historisk tidslinje: Romerriget

Disciplinerede og veludrustede romerske hære gør Romerriget til et mægtigt middelhavsimperium. Få hovedtrækkene i Romerrigets storhed og fald her.

Romerriget vokser fra republik til imperium

Rom bliver en republik omkring 475 f.Kr., og underlægger sig den italienske halvø.

Den første kejser - Augustus' - magtovertagelse i 31 f.Kr. indvarsler storhedstiden, og i de næste århundreder underlægger de sejrrige legionærer sig områder helt fra Britannien i nord og til Mauretanien i syd.

Rom bliver centrum i et enormt imperium.

Romerriget forfalder

Stridigheder om magten fører til Romerrigets deling i en østlig og en vestlig del i 395 e.Kr.

Den sidste romerske kejser i den vestlige del af riget bliver væltet af den germanske hærfører Odoaker i 476 e.kr., og dermed ophører det oprindelige Romerrige med at eksistere.

Det Østromerske Rige overlever dog som Det Byzantiske Kejserrige frem til 1453.