"Pagtens ark var et kernevåben"

De tidlige civilisationer var langt mere avancerede, end de etablerede forskere hævder. Det mener journalisten Graham Hancock, som bl.a. mener, at jøderne slog deres fjender ved hjælp af kernevåben.

Pagtens Ark, som Moses lagde Guds ti bud i, spredte ifølge Det Gamle Testamente­ død og ulykke.

Teori af Graham Hancock
Født: 1950
Uddannelse: Journalist

Skotten Graham Hancock er en af de lyseste stjerner på gør det selv-arkæologiens­ himmel. Efter en lang karriere som journalist udgav han i 1992 sin første bog med teorier om historiens rette sammenhæng. I bogen hævder han, at oldtidens tidligste civilisationer var i besiddelse af højteknologi på højde med vore dages.

Et eksempel var ifølge Hancock Pagtens Ark, som israelitterne opbevarede tavlerne med De Ti Bud i. Den kistelignende beholder var i virkeligheden et kernevåben. Moses, der ledte israelitterne til det forjættede land – det nuværende Palæstina – havde angiveligt fundet radioaktivt materiale fra en meteorit, som han lagde i arken. Han lærte sig derefter at kontrollere kerneenergien og anvende den som våben. Med arken i spidsen for hæren besejrede israelitterne derfor alle deres fjender.

Graham Hancocks i alt 13 bøger om historiens store gåder er blevet­ oversat til 27 sprog og solgt i ca. fem mio. eksemplarer.

Som bevis bruger Hancock bl.a. Det Gamle Testamentes beskrivelse af, hvordan filistrene efter at have erobret arken fik bylder og svulster. Et andet bevis er historien om Miriam, der blev ramt af spedalskhed efter at have været i kontakt med arken. Ifølge Hancock skyldes sygdommene radioaktiv stråling fra Pagtens Ark.

Hancock glemmer imidlertid at forklare, hvorfor Moses og andre, som havde endnu mere kontakt med det såkaldte kernevåben, ikke blev syge. Eller hvorfor Pagtens Ark ikke en eneste gang omtales som et våben i Bibelen.

At ingen forskere tager teorierne alvorligt, bekymrer ikke Hancock, som indtil videre har solgt fem mio. bøger.