Afføring og hårlokker skriver historien om

Dna-detektiver har genskabt et fortidsmenneske fra Grønland og har afsløret, at Nordamerika var beboet 1.000 år tidligere end hidtil antaget.

Dna fra en hårtot har givet forskere det første indblik i, hvordan et menneske fra den for længst uddøde saqqaq-kultur i Nordvestgrønland så ud. Saqqaq-manden havde fx tendens til skaldethed samt tør ørevoks.

De døde vækkes til live

I februar 2010 kunne forskerne ved Center for Geogenetik i København som de første vise, hvordan et menneske fra en for længst uddød kultur så ud. De skulle blot bruge en ca. 4.000 år gammel hårtot fra Nordvestgrønland til at kortlægge den komplette arvemasse.

Hårtotten afslørede bla., at Saqqaq-manden havde tæt krop med korte arme og ben, tendens til skaldethed og sågar tør ørevoks. Og ved at sammenligne med dna fra nulevende mennesker kunne forskerholdet konstatere, at fortidsmenneskets nærmeste nulevende slægtninge noget overraskende ikke er indianere eller inuitter: Han er derimod nært beslægtet med tre sibiriske folk, hvilket betyder, at saqqaq-kulturen må være del af en hidtil ukendt koloniseringsbølge fra Sibirien over Amerika til Grønland. Bølgen var uafhængig af de folkevandringer, der førte til de nulevende amerikanske indianere og inuitter.

Ud over viden om folkevandringer kan kortlægningen af fortidens genetiske koder øge forskernes viden om de forandringer i menneskets dna, der har skabt nutidens mennesker.

Arkæologer fandt Saqqaq-mandens hårtot i den sydøstlige del af Diskobugten nær bygden Qasigiannguit (Christianshåb) i 1980'erne. Træ, skind, hår og knogler var perfekt bevaret i de permafrosne jordlag under bopladsen og viste, at et lille samfund, der primært levede af havet, havde boet på pynten.

USA var beboet for 14.340 år siden

Allerede to år tidligere skabte lederen af Center for Geogenetik, Eske Willerslev, sensation, da han i 2008 analyserede dna fra forstenet menneske-afføring. Han havde fundet efterladenskaberne i en hule i USA, og kulstof 14-analyser viste senere, at et menneske havde forrettet sin nødtørft i hulen for 14.340 år siden.

Willerslev påviste dermed, at Nordamerika var befolket 1.000 år tidligere end hidtil antaget. Ligesom analysen af dna fra de tarmceller, der var røget med ud, viste, at dette folk stammede fra Asien.