Einstein: Geniale citater om livet

Tro, videnskab og autoriteter. Den geniale Einstein udtalte sig ved mange lejligheder om sine livserfaringer. HISTORIE har samlet nogle af citaterne og lavet et “interview” med Einstein om, hvad han har lært af livet.

Jeg tænker meget sjældent i ord overhovedet. En tanke kommer, og måske prøver jeg at udtrykke den i ord bagefter.

Når jeg spørger mig selv, hvorfor jeg opdagede relativitetsteorien, synes det at ligge i følgende omstændighed. Den normale voksne bryder aldrig sit hoved med problemerne om rum og tid. Det er ting, han har tænkt på som barn. Men jeg udviklede mig så langsomt, at jeg først begyndte at spekulere på rum og tid, da jeg allerede var voksen. Altså dykkede jeg dybere ned i problemet, end et normalt barn ville have gjort.

Jeg opdagede, at naturen var konstrueret på en vidunderlig måde, og at vores opgave er at finde den matematiske struktur i naturen. Det er en slags tro, som har hjulpet mig gennem hele mit liv.

Mozarts musik er så smuk, at jeg ser den som et sindbillede på selve universets indre skønhed. Som al stor skønhed var hans musik naturligvis ren enkelhed.

Efter matematikerne har taget fat i relativitetsteorien, forstår jeg den ikke længere selv.

Min religiøsitet består af en ydmyg beundring for den højerestående ånd, som afslører sig selv i det lidt, vi kan begribe om den fysiske verden.

Jeg ser et mønster. Men min forestillingsevne kan ikke se, hvem der har lavet mønstret. Jeg ser et ur. Men jeg kan ikke få en antydning af urmageren.

Den smukkeste følelse, vi kan opleve, er den mystiske. Det er den fundamentale følelse, der står ved vuggen for al sand kunst og videnskab. At fornemme at der bag alt, som kan opleves, ligger noget, som vores tanke ikke kan fatte. I den forstand, og kun i den forstand, er jeg et inderligt religiøst menneske

Vi er i samme situation som et lille barn, der træder ind i et enormt bibliotek fyldt med bøger på mange sprog. Barnet ved, at en eller anden må have skrevet disse bøger. Det ved ikke hvordan. Det forstår ikke de sprog, de er skrevet på. Barnet har en dunkel anelse om en mystisk orden i bøgernes opstilling, men kender den ikke. Sådan er, forekommer det mig, holdningen hos selv det mest intelligente menneske over for Gud.

Hvad er meningen med livet? For at kende svaret på det spørgsmål, skal man være religiøs. Men giver det så nogen mening at stille spørgsmålet? Jeg mener, at det menneske, som ser sit eget liv som meningsløst, ikke bare er ulykkeligt, men heller ikke er klar til livet.

Ryg som en skorsten, arbejd som en hest, spis uden at tænke, og gå kun en tur i virkelig behageligt selskab.

Hvis vi ønsker at modstå de kræfter, som truer med at undertrykke intellektuel frihed, må vi gøre os klart, hvad der står på spil. Uden sådan frihed havde der ikke været nogen Shakespeare, ingen Goethe, ingen Newton.

De store og rene personligheders eksempel er det eneste, som kan lede os mod ædle tanker og handlinger. Penge appelerer kun til egoisme og inviterer til konstant misbrug. Kan nogen fx forestille sig Moses, Jesus eller Gandhi bevæbnet med en pengesæk?

I stedet for mændene burde kvinderne sendes til fronten i den næste krig. Det ville i det mindste være en nyhed. Desuden kan jeg ikke se, hvorfor det retfærdige køns tilstedeværelse ikke skulle munde ud i et mere billedskønt resultat end et angreb på forsvarsløse civile.

Jeg er ikke alene pacifist. Jeg er militant pacifist.

Selv hvis kun to procent af dem, der bliver udset til at gøre militærtjeneste, ville nægte at kæmpe, ville regeringerne være magtesløse. De ville ikke turde sende et så stort antal folk i fængsel.

En tåbelig tro på autoritet er sandhedens værste fjende. For at straffe mig for min foragt for autoriteterne har skæbnen gjort mig selv til en autoritet.

Den, der kun læser aviser, er ligesom en ekstremt nærsynet person, der nægter at bruge briller. han er fuldstændig afhængig af tidens fordomme og modeluner, fordi han aldrig ser eller hører andet. Hvad en person tænker på egen hånd er i bedste fald sølle og monotont.

Med berømmelsen blev jeg mere og mere dum, hvilket naturligvis er et meget almindeligt fænomen.

Min hund er meget klog. Den har ondt af mig, fordi jeg modtager så mange breve. Det er grunden til, at han prøver at bide postbuddet.

Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen må man holde sig i gang.