Shutterstock

Global opvarmning kendt i 200 år

Menneskets påvirkning af klimaet har været kendt siden 1800-tallet, hvor videnskaben slog fast, at vores forbrug af fossile brændstoffer ville få omfattende globale konsekvenser.

Allerede i oldtiden var skarpe hjerner opmærksomme på, at mennesket kunne påvirke klimaet.

Fx skrev den græske videnskabsmand Theofrast, at dræning af sumpe og rydning af skove kunne påvirke klimaet i bestemte områder.

De tidlige videnskabsfolk så kun på regionale forhold, men fokus skiftede til globalt, da den franske fysiker Joseph Fourier beskrev drivhuseffekten i 1824.

Ifølge Fourier ligger atmosfæren som en dyne omkring Jorden og opvarmer kloden ved at lade Solens stråler slippe igennem og holde på varme fra Jordens overflade.

I 1824 beskrev den franske fysiker Joseph Fourier drivshuseffekten.

© Wikimedia Commons

At menneskelig aktivitet påvirker atmosfæren og Jordens temperatur, blev slået fast i 1896 af svenske Svante Arrhenius.

Fysikeren opstillede en række modeller, som viste, at CO²-mængden i atmosfæren påvirker temperaturen.

Ifølge Arrhenius ville afbrænding af kul øge mængden af CO² og dermed opvarme Jorden.

Moderne beregninger har siden bekræftet Arrhenius’ modeller.