Charles Darwin: Den engelske videnskabsmand udgav i 1859 bogen “Arternes Oprindelse” og sendte chokbølger gennem videnskabelige kredse. Alfred Russel Wallace: Naturforskeren rejste Jorden rundt i mange år og indsamlede stof til sin egen evolutionsteori.

Historikere frikender Darwin for plagiering

I fire årtier har Darwin været anklaget for at have stjålet sin banebrydende evolutionsteori fra en kollega. To forskere har undersøgt sagen og frikender Darwin.

Naturforskeren Charles Darwin er efter årtiers mistanke blevet renset for anklagen om, at han stjal store dele af sin banebrydende evolutionsteori.

I centrum for sagen er et brev, som Darwin modtog fra kollegaen Alfred Russel Wallace i 1858.

Også Wallace – der boede i Indonesien – arbejdede på en udviklingsteori, og brevet indeholdt en rapport med hans seneste idéer, som Darwin skulle viderebringe til en ven. Ifølge anklagen kopierede Darwin imidlertid indholdet og formulerede sin egen evolutionsteori.

Anklagen blev fremført i 1972, da en forsker fandt et brev, som ifølge Wallace havde været afsendt samtidig med brevet til Darwin. Poststemplet viste, at det nyfundne brev var nået London to uger før, Darwin påstod, at han havde modtaget sit brev.

Forskeren undrede sig over, hvordan det ene brev kunne ankomme to uger senere, når de var afsendt samtidig – og konkluderede, at Darwin løj.

Nu har to historikere fra Singapore rekonstrueret det famøse brevs rute til England. Ved hjælp af gamle aviser og lokale arkiver har forskerne bl.a. kortlagt alle europæiske handelsskibes ankomst og afgang fra Indonesien. Konklusionen er, at Darwin-brevet blev sendt en måned senere end Wallaces andet brev – og at Darwin derfor ikke løj.

Måske er du interesseret i...

Læs også