Daniel Sancho /Wikipedia
Foucault pendul

Hvad kunne Foucaults pendul?

Hvorfor er Foucaults pendul blevet så omtalt?

Da Jean-Bernard-Léon Foucault i 1851 hængte et pendul i en 67 meter lang snor op i loftet på Pantheon-bygningen i Paris, kunne tilskuerne ved selvsyn konstatere, at Jorden bevæger sig. Videnskabsfolk havde siden 1600-tallet antaget, at Jorden roterer om sig selv, men Foucault var den første, der beviste det eksperimentelt. Hvis Jorden ikke drejede om sin egen akse, ville pendulet blot svinge frem og tilbage i en fuldstændig lige bane. Men etersom Jorden drejer, vil pendulets bane imidlertid hele tiden flytte sig en lille smule, så pendulbanens yderpunkt efter nogle timer beskriver en fuld cirkel.