Wellcome Images
Wilhelm Wundt

Hvem var den første psykolog?

Indtil 1800-tallet blev psykologi blot betragtet som en sidegren til filosofi og lægevidenskab. Men så besluttede tyske Wilhelm Wundt at åbne historiens første psykologiske institut.

Menneskets sind har været en kilde til fascination og undren gennem hele menneskehedens historie, men psykologien udviklede sig først til en selvstændig videnskab midt i 1800-tallet.

Indtil da blev studiet af psyken af mange betragtet som en sidegren til filosofi, mens andre så det som en del af lægevidenskaben, der havde særligt fokus på hjernen og nervesystemet.

Det var den tyske læge Wilhelm Wundt – i dag kendt som den moderne psykologis fader – der etablerede vor tids psykologi som et selvstændigt forskningsfelt.

Wundt var ikke den første, som studerede menneskets mentale liv. Han var imidlertid den første, der betegnede sig selv som psykolog, og han etablerede et institut, hvor han udelukkende studerede psykologi og foretog eksperimenter efter anerkendte videnskabelige metoder.

Wilhelm Wundt

Tyske Wilhelm Wundt etablerede studiet af den menneskelige psykologi som en selvstændig videnskab.

© Wellcome Images

Forskere flokkedes til Leipzig

Grundlæggelsen af Wundts institut fandt sted i 1879 på universitet i Leipzig, og dermed trådte psykologien for første gang ud af de andre akademiske videnskabers skygge.

I sit laboratorium analyserede Wundt bl.a. de mentale strukturer, som skaber bevidstheden. Hans metoder var baseret på eksperimenter og empiri, og Wundt udviklede bl.a. metoden introspektion.

Metoden går ud på først at opdele bevidste oplevelser i mindre dele, som dernæst udforskes hver for sig. Målet er at at bruge summen af disse elementer til at opnå en samlet forståelse af bevidstheden.

Det psykologiske institut blev så stor en succes, at forskere fra hele verden valfartede til Leipzig for at blive indviet i Wundts nye videnskab. Blandt dem var Alfred Lehmann, der senere grundlagde psykologien som en videnskab i Danmark.