Sgerbic
Fåret Dolly

Hvilket dyr blev klonet først?

I 1997 blev det klonede får Dolly præsenteret for den samlede verdenspresse. Men Dolly var langt fra det første klonede dyr.

Det klonede får Dolly

Den 22. februar 1997 er journalister fra hele verden samlet i en stald lidt uden for Edinburgh. Foran dem står et intetanende får, som – fortæller en skotsk forskergrupper – er resultatet af den første kloning af et pattedyr vha. voksne kropsceller.

Det betyder, at fåret Dolly er skabt, ved at man har sprøjtet en yvercelle ind i et æg, som derefter er blevet sat op i en rugemor.

Nyheden om det klonede får går kort efter verden rundt, men Dolly var langtfra det første klonede dyr.

Fåret Dolly

Efter sin død i 2003 blev Dolly udstoppet og er nu udstillet på et skotsk museum.

© Sgerbic

Søanemone var første klonede dyr

Den titel tilfalder en navnløs søanemone, der blev klonet af den tyske biolog Hans Driesch i 1891. Dengang foregik processen dog mere primitivt, ved at forskeren skar en befrugtet ægcelle i to. Resultatet blev to ens befrugtede æg, som udviklede sig til hvert sit dyr.

Nogle eksperter mener dog, at Drieschs metode ikke kan betegnes som egentlig kloning.

De mener, at æren i stedet skal tilskrives britiske John B. Gurdon, som i 1962 lykkedes med at befrugte et æg ved at indsætte en ung celle fra en haletudse, som udviklede sig til en frø.

Metoden var så effektiv, at andre forskere efterfølgende klonede først fisk og senere mus og større pattedyr.

Kloning er siden blevet brugt til bl.a. at udvikle skræddersyede forsøgsdyr til udvikling af medicin.