Science Museum Group
Celsius, termometer

Hvor længe har vi målt temperaturen?

Allerede i oldtiden forsøgte skarpe hjerner at bestemme temperaturen, men først i 1700-tallet gav målingerne mening, da en dansker gjorde en skelsættende opfindelse.

Lærde har forsøgt at måle temperaturen siden oldtiden; fx vidste græsk-egyptiske Heron fra Alexandria allerede i ca. 50 e.Kr., at luft udvidede og trak sig sammen i takt med temperaturen. Den viden brugte han til at udvikle en temperatur-viser, som bestod af et lukket rør, hvis ene ende var placeret i en beholder med vand. Når temperaturen steg og faldt, ændrede vandniveauet sig i røret.

En lignende metode blev brugt af 1500-tallets europæiske videnskabsfolk til at udvikle såkaldte termoskoper, som kunne bruges til at sammenligne temperaturer.

Gamle logbøger er en guldgrube af vejrdata

Vejrdata fra gamle skibslogbøger kan i fremtiden ændre den måde, hvorpå forskerne analyserer global opvarmning. Millioner af optegnelser af vejrforhold fra de europæiske handelsskibe, som sejlede kloden rundt, er nemlig stadig ikke blevet registreret i de digitale arkiver, der bliver brugt i vor tids analyser.

Fx indsamlede skibe fra Det Britiske Ostindiske Kompagni enorme mængder af vejrdata fra 1789 til 1834. Britiske vejrforskere arbejder i øjeblikket på at sortere og registrere de hundredtusinder af optegnelser. Lignende indsatser er også i gang andre steder i verden.

Dansker opfandt termometeret

Det nutidige termometers fader var den danske astronom Ole Rømer (1644-1710), som i 1701 forsynede termoskopet med en skala, der havde vands fryse- og kogepunkt som fikspunkter. Rømers opfindelse inspirerede den tyske fysiker Gabriel Daniel Fahrenheit til at skabe det første pålidelige termometer i 1714.

Celsius, termometer

Det i dag kendte celsius-termometer blev opfundet af franske Jean-Pierre Christin i 1743.

© Science Museum Group

Først midt i 1800-tallet blev temperaturmålinger så pålidelige, at de kunne sammenlignes, og fra omkring 1880 var antallet af vejrstationer rundtom på kloden så stort, at videnskabsfolk kunne få et overblik over den globale temperatur. Af samme grund tager forskning i global opvarmning ofte udgangspunkt i vejrdata fra 1880’erne og frem.