University of New South Wales

Lille lertavle støder Pythagoras af tronen

I 100 år lå en babylonisk lertavle på et lager, men nye studier af den gør Pythagoras’ læresætning ældre end matematikkens stamfader.

Den oldgræske matematiker Pythagoras (ca. 580-500 f.Kr.) står til at miste noget af sin berømmelse efter fundet af en lille lertavle. Den pythagoræiske læresætning, som alle lærer at kende i matematiktimerne, gælder dog stadig:

Summen af længden af de korte sider i en retvinklet trekant ganget med sig selv er stadig lig længden af den længste side ganget med sig selv. Eller sagt med andre ord:
A2 + B2 = C2

Men nu viser det sig, at det slet ikke var Pythagoras, der opdagede denne matematiske regel. Daniel Mansfield fra University of New South Wales har nemlig nærstuderet en lille lertavle, der beviser, at reglen var i brug, længe før Pythagoras blev født.

Indbyggerne i det gamle Babylon anvendte læresætningen i årene 1900 til 1600 f.Kr. – altså mere end 1.000 år før Pythagoras blev født.

Babylon lå mellem floderne Eufrat og Tigris i nutidens Irak. Forskere mener, at storbyen var højt avanceret og den første i verdenshistorien til at runde 200.000 indbyggere.

© William Simpson

Blev brugt til salg af jordlod

“Den lille lertavle omhandler et stykke land, der skal sælges”, forklarer Mansfield. Området skulle måles præcist op, inden det kunne sælges.

“Ligesom vi ville gøre i dag, forsøgte personer dengang at regne ud, hvor deres jordlodders grænser gik. Landmåleren blev tilkaldt, men i stedet for at bruge GPS-udstyr brugte babylonierne den såkaldt pythagoræiske læresætning”.

Lertavlen indeholder blandt andet udregningen:
32 + 42 = 52.