Bridgeman

Bedøvelsens historie: Fra bulmeurt til opium

Lige siden stenalderfolket dulmede smerte med udtræk fra bulmeurt har mennesket været på jagt efter den ultimative bedøvelse. Både opium, kokablade, alrunerod og metadon har været anvendt mod alverdens pinsler.

Fra urtebryg til fuld narkose

Mennesker har opereret på hinanden siden stenalderen.

I et forsøg på at dulme de voldsomme smerter under kirurgiske indgreb, tandudtrækninger og fødsler har mennesket brugt alverdens midler – nogle direkte livsfarlige.

Stenalderen: Bulmeurt

Udtræk af blade blev anvendt mod smerter og uro af stenalderfolk. Røgen fra brændende bulmeurt gav hallucinationer.

© Wikimedia Commons

Ca. 3.400 f.Kr: Opium

Sumererne anvendte opium som et rekreativt middel – mens grækerne 3.000 år senere foretrak at udnytte stoffets bedøvende effekt.

400 f.Kr.: Pilebark

Den græske læge Hippokrates gav pulver af pilebark mod feber og smerter. Nutidens aspirin indeholder et lignende aktivt stof.

50 e.Kr.: Alrune

Roden fra den narkotikaholdige plante alrune blev kogt i vin. En græsk læge, Dios-korides, anbefalede afkoget mod smerter.

Ca. 1400: Kokablade

Sydamerikas indianere bedøvede patienter med et koncentrat af kokablade. Tygning af kokablade var desuden lokalbedøvende.

© Shutterstock

1804: Morfin

Morfin blev udvundet af opium af en tysk farmaceut. Senere – under den amerikanske borgerkrig – blev soldater afhængige.

1845: Lattergas

Lattergas går også under navnene dinitrogenoxid eller kvælstofforilte (N²O). Det er en farveløs gasart, der ved inhalering giver en let bedøvelse fulgt af eufori.

1846: Æter

Æter, eller diethylether, er en brændbar, farveløs væske, der kan give hallucinationer og modsat lattergas gør patienten fuldt bevidstløs.

1847: Kloroform

En skotsk læge introducerede kloroform til lindring af fødselssmerter. Det viste sig dog at være dødeligt for nogle patienter.

© Shutterstock

1937: Metadon

Mangel på morfin fik tyske kemikere til at skabe stoffet Hoechst 10820: metadon.

1972: Narkose

Patienter kunne nu inhalere narkosemidlerne enfluran og isofluran. Det gav for første gang en fuld og sikker bedøvelse.