World History Archive/Imageselect

Da pesten hærgede

Europas sammensætning blev ændret dramatisk, da byldepesten meldte sin ankomst i midten af 1300-tallet. Det anslås, at op mod halvdelen af kontinentets befolkning døde som følge af epidemien.

Hvornår hærgede pesten?

1347-1352

Hvor hærgede pesten?

Hele det europæiske kontinent, men i nogle områder var pestudbruddene ikke så omfattende.

Hvordan hærgede pesten?

Under slaget om havnebyen Kaffa på Krim slyngede den belejrende mongolhær pestsmittede lig ind i byen. Købmænd fra Genova, som besøgte Kaffa, flygtede uvidende om, at de allerede bar smitten med sig.

Da de ankom til Sicilien i oktober 1347, brød pesten ud der. Siden spredte smitten sig hurtigt hen over det europæiske kontinent. Hvis sygdommen fik fodfæste på et sted, var det ikke usædvanligt, at ca. 60 procent af befolkningen blev syge og døde. De syge fik store bylder og begyndte at hoste blod.

Når pårørende forsøgte at hjælpe den syge, blev de oftest selv smittede. Via Italien spredte pesten sig videre til Frankrig, Spanien og Portugal, inden den nåede England. Via et engelsk handelsfartøj kom smitten til Norge, som blev hårdt ramt i 1349.

Det øvrige Skandinavien fik smitten fra både Norge og Tyskland, hvor de værste udbrud kom i 1350. Epidemien fortsatte i flere år, og i nogle områder vendte sygdommen tilbage igen og igen. Mange steder udbrød der pogromer mod jøder, som blev anklaget for at have spredt sygdommen.

Formodentlig blev pesten spredt rundt i Europa med sorte rotter, hvis lopper var inficerede.

© Shutterstock

Hvorfor hærgede pesten?

Pesten blev af nogle mennesker opfattet som Guds straf, mens andre mente, at den var forårsaget af usædvanlige bevægelser blandt himmellegemerne.

Den sandsynlige årsag til epidemien er dog bakterien Yersinia pestis, som blev opdaget i slutningen af 1800-tallet.

En af de mest udbredte teorier er, at lopper, der var inficeret med bakterien, blev spredt i Europa via sorte rotter. Sygdommen havde to dødelige varianter: Byldepest og lungepest.

Hvad skete siden?

Pesten vender tilbage i flere bølger gennem de følgende århundreder.

1596-1602

En pestepidemi, som hærger i Andalusien og det centrale Spanien, kræver op mod 700.000 liv.

1629-31

Ca. 280.000 dør af pesten i det nordlige Italien.

1665-66

London rammes af et udbrud, som dræber omkring 100.000 eller ca. 25 pct. af byens befolkning.

1710-11

Pesten bryder ud i Skandinavien under den store nordiske krig. Ca. 40 pct. af Stockholms indbyggere dør.

1738

Omkring 36.000 omkommer, da pesten hærger på Balkan.

1894

Den fransk-schweiziske bakteriolog Alexandre Yersin opdager den bakterie, som forårsager pest. Bakterien får senere navnet Yersinia pestis.