Blodtransfusion fåreblod middelalder oplysningstid

Hvordan foregik den første blodtransfusion?

To fejlslagne blodtransfusioner fik domstol til at forbyde handlingen, og det vigtige videnskabelige gennembrud kom derfor først mange år senere.

Den første direkte blodtransfusion til et men­nes­ke blev foretaget af Jean-Baptiste Denys, der var livlæge for franske kong Ludvig 14.

Den skelsættende begivenhed fandt sted den 15. juni 1667, hvor lægen gav en dreng 250 ml blod fra et lam.

Ind­gre­bet blevet foretaget ved at tappe blod direkte fra dyret til drengen ved hjælp af rør, som blev sat ind i blodårerne.

Domstol bandlyste blodtransfusioner

Den syge dreng kom sig hurtigt, og kort efter foretog lægen endnu en succesfuld transfusion. De efterfølgende to blod­trans­fu­sio­ner gik dog knap så godt.

Lægens tredje patient døde umiddelbart efter indgrebet, mens den fjerde døde under selve behandlingen.

Den sidste patients familie bragte Denys for en domstol, som ganske vist frikendte lægen, men forbød behandlingen.

I årene efter for­bød også den katolske kirke, det franske og britiske parlament og videnskabsakademiet Royal Society blodtransfusion, som ingen anerkendt læge udforskede i de efterfølgende 150 år.

Få måneder efter Denys’ forsøg ­gennemførte den engelske læge Richard Lower et lignende i ­november 1667:

Patienten

var en 15-årig dreng, som var ramt af voldsom feber. Før blodtransfusionen havde han først fået foretaget omkring 20 åreladninger ved hjælp af igler.

Wellcome Images

Lam

blev betragtet som rolige dyr. Derfor blev de første blodtransfusioner foretaget med lammeblod, fordi lægerne mente, at patienten via blodet ville få overført dyrets rolige karakter.

Wellcome Images

Blodet

blev overført via særlige sølvrør. Rørenes ender var for­bun­det med hule fjer, der blev brugt til at gennembore blodårerne med.

Wellcome Images

Ny viden om forskellige blodtyper gjorde udslaget

I dag ved vi, at Denys’ patienter døde, fordi lægen ikke kendte til blodtyper.

Im­mun­for­sva­ret reagerer negativt på dyreblod, og de to første patienter overlevede formentlig kun, fordi de fik for lidt blod.

Først i 1901 fandt læge Karl Landsteiner ud af, at menneskeblod kan opdeles i tre typer, og at en blodtransfusion kun kan gennemføres med kompatible blodtyper.